Tallinna uue positiivse programmi koostajatele on kesklinlastelt selge sõnum: linn tuleb muuta turvalisemaks ja lagunevad hooned peavad linnapildist kaduma.

Peamisena soovivad küsitluses osalenud, et linnas tehtaks korda või lammutataks lagunenud hooned. Konkreetselt on seda esile tõstetud linnahalli puhul – tervelt 87% küsitluslehtedel on märgitud oluliseks või väga oluliseks linnahalli rekonstrueerimist.

„Meie ideekorje näitab, et elanikud hoolivad oma kodulinnast ja tahavad kaasa rääkida linna välisilme parandamisel,“ tunnustas Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Teine oluline teema linlaste jaoks seostub esimesega: see on elukeskkonna turvalisus, mille parandamist Tallinna kesklinnas koostöös politseiga tähtsustas 85% vastustest. Enam-vähem samavõrd soovitakse näha heakorrastatud Toomparki ja puhastatud Snelli tiiki.

Valikvastustega küsitluslehel pakutud teemade seast vähem olulisteks on seni hinnatud uue sadamakai ehitamist Aegna saarele, kontrolli karmistamist velotaksode tegevuse üle ning jalakäijate ala laiendamist kesk- ja vanalinnas. Need teemad märgiti väheolulisteks ligi kolmandikus vastustest.

Omapoolsete ettepanekutena on vastajad lisanud, et valgusfoorides tuleks pikendada rohelise tule aega, bussidesse tekitada kohti lapsevankrite ja ratastoolide jaoks ning rajada neile ka üleminekuid kõnniteedele. Samuti soovitatakse reguleerida lasteaiatöötajate tööpäeva pikkust, rajada kesklinnas bussiparklaid, pakkuda noortele sobivat meelelahutust, järgida linnaplaneerimises kehtivaid arengukavu jm.

„Kesklinna valitsus jätkab elanike ettepanekute ja arvamuste kogumist aprilli lõpuni. Eriti teretulnud on originaalsed ideed linnaruumi kaasajastamiseks, inimsõbralikumaks ja kaunimaks muutmiseks,“ õhutas linnaosa vanem Pukk ideid pakkuma.

Võimalust täita valikvastustega küsitlusleht ja esitada ka uudseid ettepanekuid pakub Kesklinna valitsus tööpäeviti nii oma peamajas kui allasutustes, aga samuti reedeti värskes õhus. Eeloleval reedel, 7. aprillil on Kesklinna valitsuse vabaõhukontor avatud kella 13–15ni Keskturu juures. Võimalik on saata ettepanekud ka e-posti teel Kesklinna valitsuse aadressile kesklinna.info@tallinnlv.ee, kasutades märgusõna „Tallinna positiivne programm“.