Tallinna linnaplaneerijad ootavad ideid Kesklinna linnaosa üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks.

„Ideekorjega kutsume linlasi kaasa mõtlema, kuidas suunata üldplaneeringuga Kesklinna linnaosa arengut ja kuidas peab üldplaneeringu koostamisel arvestama linnaosa eripäradega,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Ideekorje eesmärk on kaardistada need olulised teemad, millega üldplaneering tegelema hakkab. Lähteseisukohad aitavad luua raamistiku, milline saab olema üldplaneeringu roll kesklinna ruumilise arengu kujundamisel ja millised alusuuringud on üldplaneeringu koostamiseks vajalikud.

Algatatud Kesklinna linnaosa üldplaneering on seadnud eesmärgiks luua kesklinnast konkurentsivõimeline ja funktsionaalselt mitmekesine linnakeskus, kus olulist rõhku pannakse  avaliku ruumi kvaliteedi parandamisele ning erinevate liikumisviiside soodustamisele. Linnakeskus kui linna süda peab kujunema atraktiivseks nii ettevõtluse arendamiseks kui ka meeldiva elu- ja vaba aja veetmise kohana.

Lisaks linnakeskusele hõlmab linnaosa veel mitmeid teisi eriilmelisi piirkondi nagu miljööväärtuslikud puitasumid, endised tööstuspiirkonnad, Aegna saar, Ülemiste järv, Mõigu asum. Oluline on, et erineva identiteediga piirkonnad säilitaksid oma eripära, kuid oleksid omavahel hästi seotud. Väärtus omaette on aktiivne ja avatud mereäär, mis on hästi ühendatud ümbritseva linnaruumiga.

Linnaplaneerijad ootavad ideekorjelt ka kesklinna tähenduse laiemat mõtestamist. Kesklinnana käsitletakse Tallinna linna keskosa, mis administratiivpiirides ulatub Kesklinna linnaosa piirini. Tunnetuslikult võib aga kesklinn hõlmata igaühe jaoks  erineva ulatusega ala. Ideekorje eesmärk on ka seeläbi välja selgitada, millised piirkonnad on tajutavad linnakeskusena (linnasüdamena).

Ideid saab esitada 2.-26. maini ideekorje veebirakenduses nii eesti, vene kui inglise keeles ja tuua näiteid kaardil.