Teisipäevasel Kesklinna vanema Alar Nääme kohtumisel Keskturu direktori Rein Leemetiga arutati piirkonna arengut ning turuala kaasajastamist.

Alar Nääme sõnul on huvi Keskturu arengute vastu suur. „Linnaosa valitsuselt küsitakse sageli, mis on kavas linnasüdame ärikvartali naabrusse jääva ala kaasajastamiseks. Tuleb tõdeda, et küsimus on õigustatud, sest praeguses olukorras oleks seal otsekui aeg seiskunud läinud sajandi kooperatiivide ajastus,“ tõdes Nääme.

Teisipäevasest kohtumist pidas linnaosa vanem konstruktiivseks. „Sain veelkord kinnitust, et turu omanikud otsivad lahendust, kuidas piirkonda kaasajastada. Omalt poolt andsin mõtteid, kuidas asjaga tulemuslikumalt edasi liikuda“ lisas linnaosa vanem.

Praegu ilmestavad turgu nõukogude ajal ehitatud ning tänaseks tugevalt amortiseerunud müügihall ja administratiivhoone. Räämas peahoonele sekundeerivad ajutised rajatised, mis ei hiilga oma väljanägemisega. Ala arendamiseks on algatatud uute lähteseisukohtadega detailplaneering, kus kinnistu jagatakse kaheks ning eraldiseisvatele kruntidele seatakse hoonestusõigus ärihoonetele ning korterelamutele. Detailplaneeringuga soovitakse 22 624 ruutmeetri suurusele alale rajada kaasaegse arhitektuurikeelega turuhoone ning suurendada piirkonna atraktiivsust ja vaba aja veetmise võimalusi. Parima lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Arendaja teeb tihedat koostööd Juhkentali Seltsiga ning ühispöördumises on tehtud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettepanek kaaluda Keskturu administratiivhoone säilitamist, sidudes see peale põhjalikku renoveerimist kavandatava linnaväljakuga.

Optimistliku prognoosi kohaselt alustatakse Keskturu piirkonnas ehitustöödega kolme aasta pärast.