Kesklinna linnaosakogu kiitis pärast tutvumist heaks Keldrimäe tn 9 / Lastekodu tn 12 ehk Keskturu piirkonna detailplaneeringu.

Planeering näeb ette ehitada nüüdisaegne turukompleks koos selvekaupluse ja kohvikutega. Ehitustöö on võimalik korraldada nii, et talu- ja toiduturg oma tegevust ei katkesta. Kavas on rajada turu juurde ka avalikult kasutatavad alad ning äri- ja eluhooned.

„Ennekõike teeb rõõmu see, et paarkümmend aastat probleemiks olnud piirkond keset pealinna kujundatakse nüüdisaegseks linnaruumiks, kus on oma koht nii elanikele, kauplejatele kui ka lihtsalt puhkajatele. Uued kõnni- ja rattateed loovad inimestele ohutumad liikumistingimused, kogu jalakäijate ala linnaväljaku ja kavandatud haljastusega teeb sellest mõnusa puhkepiirkonna,“ kommenteeris Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Läbi Keskturu kvartali on kavandatud kõnnitee, mis ühendab Kreutzwaldi ja Jakobi tänava, kvartali siseossa tuleb aga avalikult kasutatav linnaväljak. Ala läbivad kergliiklusteed on planeeritud ümbruse tänavavõrku ja jalakäijate peamisi liikumissuundi arvestades. Kavas on rajada ka uus kompaktne haljastus, säilitades Keldrimäe tn ääres kasvavad väärtuslikud puud, lisaks tuleb konteinerhaljastus avaliku väljaku ja Lastekodu tn äärde. Jalakäijad ja autod pääsevad alale kõikidelt ümbritsevatelt tänavatelt, autode parkimine on kavandatud maa-alustele korrustele. Uus turuhoone kavandatakse Torupilli otsa pikendusele Keldrimäe ja Lastekodu tn äärde (vt skeemi).

Kui detailplaneeringu võtab vastu linnavalitsus, läheb see linnaosa valitsusse veelkordsele avalikule väljapanekule, mille jooksul saab planeeringu kohta veel märkusi esitada. Pärast seda võib linnavalitsus planeeringu kehtestada, misjärel arendaja saab alustada ehitusprojekti koostamist linna esitatud tingimustel. Keskturu omanik on Astri Grupp ja turu arendamiseks korraldatud arhitektuurikonkurss, mille võitis KOKO Arhitektide pakutud lahendus.