Kinnisvara ostmine on oluline samm. Tähtis otsus on aga selle juures ka see, kas uus kodu soetatakse ning eluasemelaen võetakse üksinda või ühiselt abikaasa/elukaaslasega. Oleme teie jaoks kokku pannud mõned punktid, mis oleks vaja enne läbi mõelda.

Kodulaenu võtmine koos kaaslasega

Otsust, kas võtta eluasemelaen koos kaastaotlejaga, mõjutab sageli inimeste maksevõime – ühe laenutaotleja regulaarne netosissetulek ei pruugi olla piisav juba olemasolevate ning taotletavate finantskohustuste täitmiseks. Samas võib mõni krediidiandja eeldada, et kui kinnisvara hakatakse ühiselt kasutama, võetakse ka kohustus ühiselt. Enamasti lähtuvad siiski krediidiandjad laenu väljastamisel vastutustundliku laenamise põhimõtetest ehk mitme laenusaaja korral kehtivad laenusaajatele ühtsed nõuded: mõlemal on regulaarne tõendatud sissetulek, korrektne maksepraktika jne.

Mitme laenusaajaga lepingu tingimused ei erine ühe laenusaajaga lepingu omadest.

Mitme laenusaaja korral on oluline teada, et nad vastutavad laenukohustuse eest solidaarselt. See tähendab, et iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses.

Kelle nimele uus kodu kirjutada?

Koduostjate seisukohast võib üksi või kahasse laenamise otsust mõjutada ka see, kelle nimele soovitakse kinnisvara soetada. Näiteks kui see on plaanis soetada elukaaslaste kaasomandina, soovitakse enamasti laenu võtta ühiselt. Juriidilise külje pealt ei määra aga see, millises suurusjärgus laenuvõtjad kinnisvara omanikuks saavad. Koos soetatava kinnisvaraobjekti võib poolte kokkuleppel kirjutada vaid ühe laenusaaja nimele.

Veidi teised tingimused on objekti omanikuks saamise puhul KredExi käenduse tagatisel laenu võtmisega. KredExi käendusel eluasemelaenuga soetatud objekti omanikuks ja kasutajaks peab saama laenusaaja. Lubatud on eluase soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

Mis saab homme? Aasta pärast? 10 aasta pärast?

Eluasemelaenu tähtaeg on üsna pikk ning selle aja jooksul võib elus nii mõndagi muutuda. Võib ka juhtuda, et laenulepingu kestvuse jooksul lähevad koos laenu võtnud inimeste teed lahku. Sel puhul peaks omavahel kokku leppima, mis saab laenuga soetatud objektist. Kas emb-kumb laenutaotleja soovib objekti enda nimele kirjutada ning laenukohustuse täitmise enda kanda võtta või otsustatakse objekt ära müüa?

Müügi korral peaks kinnisvara eest saadavast rahast esmajärjekorras katma laenukohustuse.

Kui aga üks elukaaslastest soovib laenuga soetatud objekti enda nimele kirjutada, tuleks kokku leppida laenukohustuste jagamine. Laenusaajad võivad kokku leppida, et mõlemad jäävad laenulepingu mõistes jätkuvalt laenusaajateks, kuid laenumakseid tasub vaid objekti omanikuks saanud isik.

Hoolimata omavahelisest leppest vastutab aga teine isik juriidiliselt ikkagi laenukohustuse täitmise eest, nii et näiteks võlgnevuse korral on pangal õigus nõuda selle tasumist ka teiselt laenusaajalt.Seega tasuks pigem pöörduda panga poole, et läbi arutada võimalused laenulepingu ümber vormistamiseks selliselt, et ka laenusaajaks jääks vaid see isik, kes objekti omanikuks saab.

Gerli Ramler
vabakutseline ajakirjanik