2017. aasta III kvartalis kinnisvara ostu-müügituru kapitali maht kasvas peamiselt tänu korteriomandite sektorile.

Käesoleva aasta III kvartalis tehti kokku 13 018 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid, hoonestusõigused. Tehingute arv on kasvanud 6,3% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, kuid vähenenud 3,6% võrreldes eelmise kvartaliga. Samas eelmises kvartalis oli tehingute arv viimase 10 aasta kõrgeim, mis oli põhjustatud kinnisasjade sektoris toimunud mahu kasvust (sh mitmed plokktehingud). 2017. aasta III kvartalis oli ostu-müügitehingute koguväärtus 792,2 miljonit eurot, mis on 0,4% rohkem kui 2016. aasta III kvartalis kuid lausa 7,1% rohkem kui 2017. aasta II kvartalis.

Joonis 1. Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus perioodil 2015 III kvartal – 2017 III kvartalJoonis 1. Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus perioodil 2015 III kvartal – 2017 III kvartal

Tehingute koguväärtuse kasvu panustas enim korteriomandite sektor, kus toimus rahalise mahu kasv võrreldese eelmiste perioodidega. Korteriomandite ning hoonestamata maade tehingute rahaline maht kasvas ning hoonestatud maade tehingute koguväärtus oli veidi madalam kui eelmistel perioodidel.

Joonis 2. Tehingute rahaline maht kinnisvaraturul sektorite lõikes perioodil 2015 III kvartal – 2017 III kvartalJoonis 2. Tehingute rahaline maht kinnisvaraturul sektorite lõikes perioodil 2015 III kvartal – 2017 III kvartal

Eesti kinnisvaraturg 2017. aasta III kvartalis

Korteriomanditega tehti III kvartalis kokku 7 266 ostu-müügitehingut, sh eluruumidega 5 828. Võrreldes 2016. aasta sama perioodiga oli eluruumidega tehinguid 3,8% võrra rohkem ning võrreldes käesoleva aasta II kvartaliga 5,6% rohkem. Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli 10,6 % kõrgem kui 2016. a. III kvartalis ning lausa 12,0% kõrgem kui eelmises kvartalis. Eelnev on seletatav nii korterite tehingute arvu kasvu kui uute korterite osakaalu taastumisega peale nõrgemat eelmist kvartalit.

Eluruumina müüdud uute korterite (esmamüükide) osakaal 2017 III kvartalis oli Eestis kokku 17,7%, mis on sarnane aasta algusega, kuid oluliselt kõgem kui eelmises kvartalis.

Joonis 3. Eluruumina müüdud korterite tehingute arv ja uute korterite tehingute osakaal (%) perioodil 2015 III – 2017 III kvartalJoonis 3. Eluruumina müüdud korterite tehingute arv ja uute korterite tehingute osakaal (%) perioodil 2015 III – 2017 III kvartal

Kokku müüdi 1029 uut korterit, mis on 294 uut korterit rohkem kui eelmises kvartalis. Tallinnas müüdi III kvartalis 577 uut korterit ning uue korteri keskmine hind oli 2 108 eur/m2 (+2,7%). Sealjuures uus kahetoaline korter (kalkulatsiooni on kaasatud tehingud korteritega, mille pindala on vahemikus 40-55 m2) maksis Tallinna Kesklinnas keskmiselt 125 000 eurot, kuid Lasnamäel seevastu 79 000 eurot. Eelnev tähendab, et iga ruutmeeter maksab Kesklinnas ligikaudu 1000 eurot rohkem.

Kinnisasjadega (hoonestamata ja hoonestatud maad) toimus 2017 III kvartalis 5 716 ostu-müügitehingut, mis on 7,1% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil, kuid lausa 13,2% vähem kui eelmisel perioodil. II kvartalis toimus kinnisasjadega suuri plokktehinguid, mis selgitab languse. Tehingute koguväärtus saavutas taseme 364,3 miljonit eurot, mis on 3,8% kasvanud võrreldes 2016. aasta III kvartaliga ning ka 1,7% suurem kui eelmises kvartalis. 2017 aasta III kvartalis tehti 3344 tehingut hoonestamata ning 2 372 tehingut hoonestatud maadega.

Kinnisvara hinnaindeksi  kasv oli 2017. aasta III kvartalis 8,3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas hinnaindeks kasvas ka 5,8% võrreldes eelmise kvartaliga. Võrreldes eelmise kvartaliga tõusid kõikide alamsektorite hinnaindeksid. Korteriomandite hinnaindeks kasvas aastases võrdluses 7,2%, hoonestamata maa hinnaindeks 12,7% ning hoonestatud elamumaa hinnaindeks 6,9%.

Tehingute andmebaasi laekunud 2017. aasta III kvartali andmed on kontrollitud 19.10.2017 seisuga.

https://www.maaamet.ee/et/uudised/kinnisvaraturg-ja-hinnaindeksid-2017-aasta-kolmandas-kvartalis