Kodu ostmisel või ehitamisel kodulaenuga on tavapärane, et omafinantseering peab olema vähemalt 20% korteri või maja ostuhinnast või ehitamisel nende väärtusest. Väiksema omafinantseeringuga on võimalik kodulaenu võtta lisatagatise olemasolul.

Üldised eluasemelaenu saamise tingimused

Laenu andmisel hindab pank konkreetse laenutaotleja krediidivõimelisust, võtab arvesse ka tagatise väärtust ning leibkonna kulusid. Oluline on, et taotletava kodulaenu teenindamise kõrval suudaks laenutaotleja tasuda kõik senivõetud kohustused ja elamiskulud. Soovituslikult võiksid igakuised finantskohustused jääda alla 30-40% laenutaotleja netosissetulekust.

Mida aktsepteeritakse lisatagatisena?

Eluasemelaenu lisatagatiseks võib olla kinnisvaraobjekt – Eestis asuv korter või eramu. Selle tagatiseks aktsepteerimisel on oluline ka objekti turuväärtus ja dokumentatsiooni, sh nõutavate lubade korrektsus. Lisatagatis ei pea kuuluma laenutaotlejale. Kui lisatagatiseks olev kinnisvara ei kuulu laenusaajale, peab sellele hüpoteegi vormistamiseks lisatagatise omanik tulema ise notarisse või vormistama sobiva sisuga notariaalse volikirja.

Sobiliku lisatagatise olemasolul võib olla võimalik taotleda laenu isegi täieliku omafinantseeringuta, kuid üldjuhul võib laenusumma lisatagatise turuväärtusest moodustada kuni 60%.

Näide: Soovides osta korterit hinnaga 100 000 eurot, peab omafinantseering olema 20 000 eurot (20%) ehk maksimaalne laenusumma soetatava objekti tagatisel oleks 80 000 eurot. Kui kliendil puudub omafinantseeringu tasumiseks raha, saab kasutada lisatagatist.

Näiteks, pannes lisatagatiseks korteri, mille turuväärtus on 50 000 eurot ning eeldades, et pank väljastab laenu 60% ulatuses selle turuväärtusest, on võimalik laenusumma kuni 30 000 eurot. Seega maksimaalne laenusumma oleks sellisel juhul 80 000 + 30 000 = 110 000 eurot. Seda juhul kui taotleja krediidivõime sellises summas laenu võtmist võimaldab.

Kodulaenu lisatagatiseks ei sobi äripinnad, hoonestamata kinnistud, vallasvara, autod, käendus ja finantsinstrumendid.

Tagatise seaduslikkus

Tagatiseks pakutav kinnisvaraobjekt peab olema kooskõlas ehitusnormidega – vajalik on ehitusloa/ehitusteatise ja kasutusloa/kasutusteatise olemasolu. See kehtib nii ostetava kui ka lisatagatiseks pakutava objekti kohta. Kui objektil esinevad selles osas puudused, võib pank aktsepteerida, et puudused kõrvaldatakse pangaga kokkulepitud aja jooksul pärast laenu välja maksmist. Kuna kinnisvara omanik vastutab ehitusnormidele mittevastavuse eest, siis on ostjal mõistlik paluda senisel omanikul kõrvaldada kõik puudused enne ostu-müügilepingu sõlmimist.

Kinnisvaratagatise seadmisega kaasnevad kulud:

KredExi kasutamine eluasemelaenu võtmisel

KredExi käendusel on võimalik taotleda kodulaenu siis, kui vähemalt üks laenutaotleja kuulub KredExi poolt määratud sihtgruppi. Sellisel juhul saab taotleda laenu 10%-se omafinantseeringuga. Tuleb arvestada, et KredExi käenduse suurus võib olla kuni 24% laenu tagatise väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. KredExi käendus on tasuline – lepingu sõlmimise tasu suurus on 3% käenduse summast.