Riigihalduse minister Jaak Aab kohtus, 9. juulil Lüganuse, Kohtla-Järve ja Toila omavalitsuste esindajatega, et arutada kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöövõimalusi piirkonna elu edendamiseks. Minister külastas ka Kohtla-Järvel asuvat ettevõtet Viru Keemia Grupp AS ning osales Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskuse nurgakivi asetamisel.

„Ida-Virumaa omavalitsused on eriilmelised, kuid mitmed nende väljakutsed on üldjoontes sarnased – elanike, eelkõige noorte, väljavoolu pidurdamine, ettevõtluse arendamine ja elukeskkonna parandamine. Inimeste jaoks on lisaks tasuvale töökohale väga oluline ka meeldiv elukeskkond ning heade elamispindade olemasolu,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

Samuti räägiti tühjenevate korterelamute probleemist, mille lahendamisel omavalitsused riigilt tuge ootavad. Minister selgitas, et käimas on ettevalmistused tühjenevate korterelamute näidisprojekti elluviimiseks. Projekti käigus tuleb leida õiguslikud lahendused elanike ümberasustamisel jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjaks jäänud hoonete lammutamiseks.

Lisaks osales riigihalduse minister Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskuse nurgakivi asetamisel. „Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskuse rajamine on oluline kogu Ida-Virumaale ning see viib piirkonna elanike vaba aja veetmise ja sportimise võimalused kaasaegsele tasemele. Uus spordi- ja tervisekeskus loob inimestele paremad tingimused nii harrastusspordiga tegelemiseks kui ka tipptasemel spordivõistluste korraldamiseks,“ ütles minister.

Aab külastas ka Viru Keemia Grupp ASi ning kohtus ettevõtte juhtidega, kellega arutati Eesti põlevkivitööstuse päevakajalisi teemasid ja räägiti eelrafineerimistehase projektist.

https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/kohalikud-omavalitsused-ootavad-riigilt-tuge-elukeskkonna-parandamiseks