Asjaolude järgi oli korteriomandi eelmine omanik teinud korteri osas ümberehitustöid, mis muutis reaalosa suurust pööningu arvelt, samuti oli tekitatud korterile juurde katuseterrass, millele pääses üksnes läbi konkreetse korteri ning muudetud oli ka katusekonstruktsioone. Väidetavalt puudus sellisteks töödeks nii teiste kaasomanike nõusolek kui ka ehitusuba. Kohtumenetluse ajal toimus vaidlusaluse korteri müük ning uus omanik kaasati menetlusse kui kostja.  

Otsusest saab olulisemana välja tuua kaasomaniku vastutuse küsimused:

  1. kui eelmise omaniku tegevus kujutab endast kaasomandiosa ebaseaduslikku olulist muutmist, on võimalik nõuda uuelt omanikult endise olukorra taastamist. Sealjuures, kui kaasomandis olevat asja on oluliselt muutnud asja omanike õiguseellased, on teised kaasomanikud õigustatud nõudma endise olukorra taastamist ka õigusjärglaselt.
  2. isegi juhul, kui eelmise omaniku poolt tehtud ümberehitused ei kujuta endast kaasomandiosa olulist muutmist võib ikkagi olla nõue uue omaniku vastu endise olukorra taastamiseks või kahju hüvitamiseks. Need nõuded võivad tekkida juhul, kui eelmine omanik on oma kohustusi ümberehituste tegemise käigus rikkunud ja rikkumine ei ole vabandatav.
  3. isegi kui ehitusprojekt oli kaasomanike poolt kooskõlastatud, kuid lubatud ümberehitused ei ole tehtud nõuetekohaselt kahjustades teisi korteriomanikke, võib samuti uuelt omanikult nõuda kahju tekitamise lõpetamist, samuti nõuet ehitustööde parandamiseks. Sama kohustus võib uuel omanikul tekkida siis, kui kahju ei ole küll tekkinud, kuid on oht, et see võib tulevikus tekkida.
  4. korteriomanikul on alati õigus nõuda, et teine korteriomanik kasutaks kaasomandit seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja otsuste kohaselt. Korteriomanik võib nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt.
  5. ehitusprojekti kooskõlastamiseks kaasomanike poolt ei näe seadus ette vorminõuet. Seega ei ole tingimata vajalik kaasomanike kirjalik kokkulepe projekti kooskõlastamiseks.

Pille Pettai, advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN vandeadvokaat