Selles kohtuvaidluses esitas korteriühistu maakohtule avalduse, milles palus tuvastada, et kinnistul asuv soojussõlm oli 8723/22342 mõttelises osas avaldaja omandis, lõpetada see kaasomand ja jätta soojussõlm teise korteriühistu ainuomandisse.

Riigikohus selgitas, et soojussõlm on ehitise ja seega ka ehitusealuse kinnisasja oluline osa, mis ei saa olla eri isikute omandis, samuti ei ole koormatav eri asjaõigustega.

Soojussõlm ei ole ühegi kinnistu korteriomandi ese ega kolmanda isiku omandis, vaid korteriomandi kaasomandi osa ese. Sellest tulenevalt leidis Riigikohus, et soojussõlm on korteriomanike, mitte korteriühistu(te) (kaas)omandis.

Pille Pettai
LEVIN Advokaadibüroo partner, vandeadvokaat