Korteriühistute võlgnevuste probleemidega tegeleva töörühma töö tulemusel on Ida-Virumaa kaugküttepiirkonna soojusvarustus taastatud ning kõige külmemal ajal kellelgi kütet enam välja lülitada ei saa.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töögrupp koostöös Justiitsministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga on edukalt lahendanud kaugkütte taastamise probleemi korterelamutes. Suvisest võlgnevusest summas 116 tuhat eurot on jäänud 1. novembri seisuga üles võlgnevus summas 13 tuhat eurot. Tänaseks on saavutatud olukord, kus ka kõige kriitilisemas piirkonnas (ehk Kohtla-Järvel) on kaugküte sisse lülitatud ja soojusvarustus on tagatud kõigis korterelamutes.

Ettevõtlusminister ütles, et töögrupi järgmine ülesanne on lahendada nende koduomanike probleemid, kes on kütte eest tasunud. „Nõuda nendelt teiste korteriomanike tasumata jäänud arvete maksmist, on ebaõiglane,“ lausus Oviir.

Minister lisas, et võlgnevuste puhul on kõige tõhusam tegeleda probleemide ennetamisega ja oluline on nende lahendamine võimalikult varajases staadiumis. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on oma tegevustega aidanud kaasa teavitades osapooli võimalustest ning kutsunud üles koostööle.

Minister Oviir märkis, et seal, kus turg ei toimi, peab kohalik omavalitsus appi tulema ja riik peab selleks looma nii õigusliku raamistiku kui ka vajadusel eraldama rahalised vahendid elamistingimuste parandamiseks.

„Rahalised vahendid on meil olemas läbi rekonstrueerimisele suunatud toetusmeetme, mida saavad taotleda nii korteriühistud kui ka kohalikud omavalitsused. Kasutusest väljalangenud elamufondi lammutamiseks saavad kohalikud omavalitsused samuti toetust,“ loetles Oviir.

Kuna soojusettevõtjatelt saadud tagasiside põhjal on selgunud, et korteriühistud maksavad reeglina kütteperioodi jooksul võlgu jäänud teenuste eest suvisel küttevälisel perioodil, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lisanud 13. juunil Riigikogule menetlemiseks saadetud kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõusse võimaluse jagada kaugkütte müügihind kaheks komponendiks. See võimaldab hajutada küttekulusid terve kalendriaasta peale.

Praeguseks on 2010. aastal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul sisse viidud soojusvarustuse katkestamist puudutava seadusemuudatus, mis kaitseb elanikke kaugkütte väljalülitamise eest kõige külmemal ajal ja intensiivsemal kütteperioodil. 1. oktoobrist kuni 30. aprillini on protseduur järgmine: tarbija poolt võlateatise saamisest alates peab olema möödas 90 päeva ja soojusvarustuse katkestamise aluseks olnud asjaolud selle aja jooksul ei ole kõrvaldatud.