Kasutusest välja langenud ja nüüdseks lammutatud amortiseerunud koolihoonete asemele kerkivad mitmeotstarbelised spordirajatised.

„Õismäele kavandatakse pallimängukeskust ning Mustamäele ujulaga spordikeskust,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Õismäe tee 130 kinnistule projekteeritakse spordihoone ja seda teenindav majutusüksus. „Sellel linnale kuuluval kinnisasjal asus nüüdseks lammutatud amortiseerunud koolihoone,“ Võrk. „Oleme seadnud eesmärgiks rajada kinnisasjale kinnine pallimängude keskus.“

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul saavad eelkõige noortele tegevust pakkuvas pallimängude keskuses paljud linnaelanikud sisukalt vaba aega veeta. Esialgse kava kohaselt on plaanis spordihoone avada hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

Mustamäele kavandatakse aga lammutatud amortiseerunud koolihoone asemele ujulaga spordikeskust.

„Vastuvõetud detailplaneering võimaldab ehitada Akadeemia tee 30 kinnistule ujula ja avaliku saunaga spordi- ja vabaajakeskuse,“ ütles Võrk. „Kinnistul asus kasutusest välja langenud ja lammutamisele läinud amortiseerunud koolimaja.“

Mustamäe linnaosa vanema Helle kalda sõnul on kaasaegne ujulaga spordikompleks mustamäelaste ammune unistus.

Detailplaneeringu koostas Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel OÜ Artes Terrae. Planeeritav ala asub Akadeemia tee, Eduard Vilde tee ja Ehitajate tee vahelisel alal. Piirkonnas on valdavalt kuni 5-korruselised elamud. Planeeringus määratakse Akadeemia tee 30 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ujula ning linnasaunaga spordi- ja vabaajakeskuse rajamiseks.

Lasnamäe linnaosas on praegu käsil Punane tn 17 kinnistul asuva tühjaks jäänud kasutuskõlbmatu koolimaja lammutamine.

„Koolivõrgu ümberkorraldamisest johtuvalt Tallinna linn nimetatud koolihooneid õppetöö korraldamiseks enam ei vajanud,“ selgitas Võrk. „Liiatigi olid ebakvaliteetselt ehitatud hooned kasutuskõlbmatuks muutunud ning nende renoveerimine oleks olnud majanduslikult ebaotstarbekas.“

Võrk lisas, et tühjalt seisvate ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine jätkub. „Sellised hooned muutuvad asotsiaalide peatuspaikadeks, risustavad linnapilti ja häirivad ümbruskonna elanikke,“ nentis Võrk.

Mullu lammutati ka Kopli poolsaarel Vasara tänava ääres asunud amortiseerunud ja elamiskõlbmatud hooned, nende asemele on plaanis ehitada kokku sajakonna korteriga energiasäästlikud munitsipaalmajad.

Alanud aastal on plaanis lammutada Pirital aadressil Vabaõhukooli tee 116 asuvad lagunenud hooned, Lasnamäel Pallasti tn 10 paiknev õlimahuti ja Mäe tn 8 mahajäetud lokaatorihoone varemed ning Nõmmel Vabaduse pst 215 juures kasutuses mitteolevad kuurid, Pirital aadressil Haaviku tee 10 asunud katlamaja on praeguseks juba lammutatud.