Tallinna Kommunaalamet viib ellu projekti „Tehnoloogilise lahenduse prototüübi loomine maa-aluste rajatiste 3D andmeseireks“, mille eesmärgiks on leida lahendused, kuidas koguda, töödelda ning hallata kolmemõõtmelist infot kõikide Tallinna teede ja tänavate maa-aluste taristute kohta. Tegemist on Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt toetatud projektiga, milles Tallinna linna osalus on 50 %.

Testobjektideks on valitud Vesivärava tänav, Reidi tee ja Suur-Sõjamäe tee. Projekti andmehõive testid viiakse läbi käesoleva aasta juuli lõpuks. Esimesteks testideks toodi esmakordselt Eestisse Itaalia ettevõtte IDS GeoRadar s.r.l. georadarid, mis suudavad elektronmagnetlainete abil „näha“ maa sisse ja tuvastada seal olevaid objekte. Projekti tegevuste lõpptähtaeg on septembri lõpp 2019.

Täpse kolmemõõtmelise info olemasolu võimaldab järk-järgult üle minna teede ja kommunikatsioonitrasside ehituses mudelprojekteerimisele, mida rakendatakse ka hoonete projekteerimisel. Samuti aitab täpse 3D info olemasolu kaasa ehituse kiiremaks ja odavamaks muutumisele, kuna kaovad ära puudulikust infost tulenevad kommunikatsioonide lõhkumised ja ajalised viivitused.