Kopli liinide arendaja rajab alale esimese etapiga kokku 201 korterit, esimene kolmest suuremast majast on valmis elanikke vastu võtma juba juulis.

„Kopli liinide ala arendus on väga jõudsalt käima läinud,“ ütles hetkeseisuga tutvunud abilinnapea Eha Võrk. „Neis kolmes suuremas majas on kokku 75 korterit, viimane neist saab valmis oktoobriks. Teisel pool uut puudega palistatavat mere äärde viivat avarat alleed on juba ehitamisel seitse seitsme korteriga maja, neist kolm on vanu hoonemahte järgivad uued ning neli renoveeritavat-rekonstrueeritavad vanad majad.“

Kokku on selles esimesena välja arendatavas kvartalis 18 seitsme korteriga maja – seega 126 korterit. Ühes Kopli liinide servaalale jääva kolme suurema maja 75 korteriga valmib esimeses etapis seega kokku 201 erineva suurusega hea planeeringuga korterit. Mereranda plaanib Kopli liinide ala arendaja OÜ Fund Ehitus rajada promenaadi ja katuseterrassiga paviljoni. Kogu alale on kavandatud kokku 900 korterit.

OÜ Fund Ehitus võitis Tallinna linna omandis olnud Kopli liinide kinnistute avaliku enampakkumise, ostu-müügi lepin sõlmiti 28. oktoobril 2015.

Arendaja võttis kohustuse hoonestada omandatud ala vastavalt oma pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile ning peab tagama ka ala infrastruktuuri väljaehitamise. „Arendaja kujundab selle miljööväärtusliku Kopli piirkonna turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks, mis on eriti sobiv noorperedele,“ ütles Võrk. „Rannale on ette nähtud promenaad ning spordi- ja mänguväljakud. Uushoonestuse planeerimisel on suures osas aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning säilitatakse ka olemasolevad munakivikattega teed.“

Kopli liinide alale rajatakse endiste hoonete mahte järgivad korterelamud, samuti elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Uushoonestamisel tuleb arvestada ka säilitatavate hoonetega arhitektuurilt ja mahtudelt kokku sobimisega,“ lisas Võrk.