Küsimus: Kas nelja korteriga ühismajas on korteriühistut võimalik teha?

Vastus: Eeldan, et ühismaja all mõtlete seda, et ühes majas/kinnistul on Teil neli korterit. Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu asutamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, seega korteriühistu liikmeks on kõik ühe või mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanikud. Teised isikud ei saa olla korteriühistu liikmeks. Mittetulundusühingute seaduse kohaselt võivad mittetulundusühingu asutada vähemalt kaks isikut (asutajateks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud).

Tulenevalt eeltoodust on võimalik nelja korteriga majas korteriühistu moodustada, kuid tegemist peab olema korteriomanditega kinnisasjal.

Autor: Kätri Sarapuu, jurist