Meie kinnistul on kolm maja, mille kohta on moodustatud kõigest üks korteriühistu. Meie majaga on kõik korras, kuid teistel majadel on vaja teostada märgatavalt suuremas mahus remondi- ja hooldustöid. Sellest lähtudes jagatakse ka arved kõigi kolme maja vahel võrdselt ära.

Küsimus: Kas on võimalik, et igale majale moodustataks eraldi korteriühistu, kuna ma ei ole nõus tasuma teiste majade remondi eest? Mittetulundusühingut on võimalik seaduse järgi jagada.

Vastus: Korteriühistu on mittetulundusühing ja mittetulundusühingu jagunemine erinevateks mittetulundusühinguteks on seaduse järgi tõepoolest võimalik. Siiski korteriühistu puhul tuleb meeles pidada, et vastavalt korteriühistuseaduse § 5 lg-le 1 on korteriühistu liikmeks kõik ühe või mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanikud. Seega korteriühistu jagunemine hoonete kaupa oleks küll võimalik, kuid seda üksnes juhul, kui need hooned asuvad eraldi kinnisasjadel ehk kui korteriühistu on seni valitsenud mitmel kinnisasjal asuvaid korteriomandeid. Korteriühistu eristub mittetulundusühingutest just oma nö sundliikmesusega, mida tuleb arvestada ka mittetulundusühingu jagunemisel kehtivate sätete kohaldamisel (RKTKo 3-2-1-77-11). Juriidilise isiku jagunemine ja ümberkujundamine on lubatud üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja korras ning selle tagajärjeks ei või olla õiguskorraga lubamatu tulemuse saavutamine, mida ei saa saavutada juriidilise isiku asutamisega.

Saan aru, et Teie juhtumi puhul on tegemist kolme hoonega, mis asuvad ühel kinnistul. Vastavalt eeltoodule tuleb märkida, et Teie korteriühistut mitmeks korteriühistuks ei ole võimalik jagada.

Teil on siiski lahendusena võimalik kaaluda kinnisasja jagamist hoonete arvust sõltuvalt  (eraldi katastriüksuste  moodustamist). Sellisel juhul saab iga korteriomanditeks jagatud kinnisasja haldamiseks moodustada eraldi korteriühistu. Teine võimalus oleks reguleerida kinnisasja kasutuskord ja valitsemine detailsemalt, näiteks määratleda, et iga maja kulud jäävad vastava maja elanike kanda, või sätestada korteriühistu põhikirjas kulutuste jaotamise põhimõtted erinevate hoonete osas.

Autor: Kätri Sarapuu, jurist