Meie korteriühistu on loodud aastakümneid tagasi. Eramus on vahetunud enamus püsielanikke. Kes pole ka kirjalikult allkirjastanud, et ta on ühistu liige. Tean, et korterit ostes on omanik automaatselt ka korteriühistu liige. Seoses maja renoveerimisega sooviksin, et dokumentatsioon oleks igati korrektne. Siit küsimus – kuidas peaks toimima, kas korteriomanik peaks vabas vormis esitama oma korteriühistuga liitumise avalduse ja millise kuupäevaga.

Vastavalt korteriühistuseaduse §-le 5 on korteriühistu liikmeks kõik ühe või mitme korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanikud, kui korteriühistu moodustamise otsus on tehtud korteriühistuseaduses sätestatud korras. Seega korteriühistu on sundühistu, kuhu kuuluvad kõik selle maja korteriomanikud.

Korteriühistu kandmisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse esitatakse registripidajale muuhulgas korteriühistu liikmete nimekiri. Korteriühistu liikmete nimekiri peab sisaldama igaühe nime, liikmeks astumise aega, isiku- või registrikoodi, Eesti isikukoodi puudumisel sünnipäeva, -kuud ja -aastat, korteri numbrit, liikmele kuuluvat häälte arvu ja tema osamaksu suurust ning selle tasumise aega, andmeid liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta.

Seega, kui ühistu liikmete nimekiri on muutunud, peate esitama äriregistrile kandeavalduse korteriühistu liikmete nimekirja muutmiseks ja uue korteriühistu liikmete nimekirja, korteriomanikud ei pea esitama avaldust korteriühistuga liitumiseks.