Maja mädaneb ära midagi peab ette võtma. Inimesed ei ole kuidagi poolt, need 2 korterit.

Küsimus: Kuidas saame luu ühistu kui neljast korterist 2 on nõus? Kas saame üldse luua ühistu. Või peame tõesti ootama kuni 2018. aastai kui asi läheb kohustuslikuks?

Vastus: Korteriühistuseaduse § 3 lg 1 kohaselt toimub korteriühistu asutamine mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist.

Seega tuleb teil vaadata, kas nendele kahele korteriomanikele, kes soovivad korteriühistu moodustada, kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist. Juhul, kui ei kuulu, saate te lähtuda korteriomandiseadusest ning vastavalt seaduses sätestatule vajalikke otsuseid ja tegevusplaane vastu võtta.

Kätri Sarapuu, jurist