Projekti „Roheline õu“ raames korteriühistutele haljastustoetuse maksmiseks ette nähtud rahalised vahendid on ammendunud, seega sel aastal enam uusi taotlusi vastu ei võeta.

Haljastustoetus on välja makstud 41 korteriühistule summas 16 494,24 eurot ning menetluses olevad taotlused katavad ülejäänud osa selleks otstarbeks linna eelarves ette nähtud 40 000 eurost. „Täname kõiki projektis osalenud korteriühistuid panuse eest linna ilme kaunistamisel,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Projekti „Roheline õu“ raames aitab linn katta korteriühistute õuealade haljastamise kulusid.

Võrk rõhutas, et korrusmajade ümbruse haljastamisse panustamine parandab kõigi linlaste elukeskkonda. „2013. aastal käivitatud projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada seeläbi elukvaliteeti,“ lisas Võrk. Viie aasta jooksul sai toetust kokku 458 korteriühistut.

Kolmapäeval, 31. oktoobril kell 13.30 avatakse Vabaduse väljaku tunnelis taas juba kuus aastat kestnud projekti „Roheline õu“ tulemusi tutvustav näitus, mis annab ülevaate tänavustest huvitavamatest lahendustest ja headest teostustest.

„Varasemaga võrreldes on taotluste menetlemine, toetuste määramine ja väljamaksmine kiirem ja mugavam,“ lisas Võrk. „Kui siiani tuli taotlus esitada enne tegevuste teostamist, siis uue korra kohaselt on menetlus elektrooniline ning toetust saab taotleda alles pärast tegevuste teostamist ja nende eest tasumist.“

Tallinna korteriühistud saavad lisaks haljastustoetusele taotleda linnalt toetust ka rõdude seisundi hindamiseks ning koolituskulude katmiseks. „Kutsun korteriühistuid nende toetuste taotlemisel senisest suuremat aktiivsust ilmutama,“ ütles Võrk. „Käesolevaks aastaks ette nähtud rahalised vahendid ei ole veel ammendunud.“

Käesolevast aastast rakendunud rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetust on seni eraldatud 21 korteriühistule. Ka selle toetuse eraldamiseks on linnaeelarves ette nähtud 40 000 eurot. Seni on seda toetust eraldatud kogusummas 16 240,20 €, menetluses taotlustega broneeritud 924 € ning vabu vahendeid 22 835,80 eurot.

Koolituskulude toetust sai üheksa kuuga 55 korteriühistut kogusummas 6002,50 €, vabu vahendeid on 10 069,67 €. „Koolitustoetuse suurus on kuni 130 eurot aastas korteriühistu kohta ning seda toetust saab taotleda Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt korraldatud koolitusel osalemise kulude katmiseks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.