Kesklinna valitsus soovitab rattamajade või -parklate rajamiseks ja elamu õueala korrastustöödeks taotleda korteriühistutel toetust Tallinna linnaeelarvest rahastatavast projektist “Hoovid korda”. Taotlusi saab sel aastal esitada kuni 1. märtsini.

„Tallinnas toetatakse korteriühistuid oma elukeskkonna parandamisel juba 15 aastat järjest. Projekt “Hoovid korda” on suunatud just korterelamute õuealade korrastamisele ja turvalisuse suurendamisele. Näiteks eelmisel aastal jagati selleks Kesklinna korteriühistutele üle 175 000 euro – peamiselt katendi parandamiseks hoovides või uute kõnniteede ja parkimisalade ehituseks. Ehk ei ole veel laiemalt teada, et neid vahendeid võib kasutada ka elanike poolt soovitud rattahoidjate paigaldamiseks suurte kortermajade juurde,“ rääkis Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Lisaks eelnimetatud eesmärkidele küsisid korteriühistud mullu sagedamini linna toetust ka turvakaamerate paigaldamiseks, laste mänguplatside ja prügimajade rajamiseks. Ühtekokku on aga projekti raames võimalik rahastada 15 erinevat tegevust. Linn hüvitab tööde maksumusest kuni 70%, mis võib ulatuda 16 000 euroni kalendriaastas. Et ühe hoovi kohta võib toetust saada kokku kuni 40 000 eurot, on võimalik esitada taotlus mitmel aastal. Seda saab teha mugavalt läbi Tallinna tegevus- ja projektitoetuste registri.

Toetusetaotlus tuleb esitada enne tööde tegemist hiljemalt 1. märtsiks. Eelduseks on vajalikud kooskõlastused ja ehitusluba või -teatis (kui see on nõutav ehitusseadustiku järgi) ning taotleja peab olema kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Taotlusi hindab linnaosavalitsuse komisjon, kes teeb otsuse hiljemalt aprilli alguseks. Toetus eraldatakse pärast objekti valmimist. Rohkem teavet leiab Tallinna veebilehelt www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-korda-toetus.

2020. aastal vastas Kesklinnas projekti tingimustele ja sai õueala korrastamiseks toetust 18 korteriühistut, kusjuures tähtajaks taotluse esitajaid oli 26. Aasta varem sai samast projektist toetust 19 korteriühistut.