Tallinna korteriühistute esindajad saavad linnalt õuealade korrastamiseks, rõdude seisundi hindamiseks ning koolituskulude katmiseks toetust taotleda.

Tallinna korteriühistud saavad linnalt mitmesugust toetust,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Eraldame toetust õuealade korrastamiseks ning rõdude ja varikatuste ekspertiisiks, aga ka koolituskulude katmiseks. Kutsun korteriühistuid toetuse taotlemisel senisest suuremat aktiivsust ilmutama. Käesolevaks aastaks ette nähtud rahalised vahendid ei ole veel ammendunud.“

„Varasemaga võrreldes on taotluste menetlemine, toetuste määramine ja väljamaksmine kiirem ja mugavam,“ lisas Võrk. „Kui siiani tuli taotlus esitada enne tegevuste teostamist, siis uue korra kohaselt on menetlus elektrooniline ning toetust saab taotleda alles pärast tegevuste teostamist ja nende eest tasumist.“

Projekti „Roheline õu“ raames aitab linn katta korteriühistute õuealade haljastamise kulusid. Selleks 2018. aastal linna eelarves ette nähtud 40 000 eurost on välja makstud 15 074,33 eurot, menetluses taotlustega on broneeritud 21 442,45 eurot. Vabu vahendeid on järel veel 3483,22 eurot. „Seega on korteriühistutel veel võimalik hooviala haljastamistööde tänavuste kulude katteks toetust saada,“ lisas Võrk.

Koolituskulude toetust sai üheksa kuuga 55 korteriühistut kogusummas 6002,50 €, vabu vahendeid on 10 069,67 €. „Koolitustoetuse suurus on kuni 130 eurot aastas korteriühistu kohta ning seda toetust saab taotleda Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu poolt korraldatud koolitusel osalemise kulude katmiseks,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. Taotlus koos nõutavate lisadega tuleb sisestada Tallinna mittetulundustegevuse toetuste registri iseteeninduskeskkonnas.

Käesolevast aastast rakendunud rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi toetust on seni eraldatud 21 korteriühistule. Ka selle toetuse eraldamiseks on linnaeelarves ette nähtud 40 000 eurot. Seni on seda toetust eraldatud kogusummas 16 240,20 €, menetluses taotlustega broneeritud 924 € ning vabu vahendeid 22 835,80 eurot.s