Toetatakse ühistuid ja kohalikke omavalitsusi, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga ning toob kaasa korterite paranenud sisekliima. Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis ja ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Toetuse määr on Tallinnas 30% ning toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot projekti kohta.

Täpsemat informatsiooni toetuse kohta saab sihtasutusest KredEx.