Tallinna linnavalitsus otsustas tunnistada kõlbmatuks ja lammutada endisel Põhja puiestee 35 kinnisasjal asuvad amortiseerunud hooned.

Linnavara valdkonda kureeriva abilinnapea Eha Võrgu sõnul ei ole kinnistul asuvate ehitiste säilitamine otstarbekas ei majanduslikult ega ka linnaruumi seisukohalt. „Vanad hooned on täielikult amortiseerunud ning avalikuks kasutamiseks kõlbmatud, neil puudub ka arhitektuuriline väärtus. Lagunevate hoonete lammutamine muudab ümbruse kindlasti meeldivamaks nii Kultuurikatla külalistele kui ka ümbruskonnas jalutajatele, samuti avanevad uued võimalused piirkonna arendamiseks,“ ütles Võrk.

Aadressil Kalasadama 6 läheb lammutamisele töökoda-laohoone, aadressil Rumbi T6 ladu-töökoda ja ladu ning Rumbi 3 kaks ladu ja garaaž. Lammutamisotsus ei puuduta Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kasutuses olevat hoonet.

Põhja pst 35 endisel kinnisasjal asuvad ehitised on Tallinna Kultuuriameti valitsemisel 2010. aastast. Tallinna Linnavolikogu poolt osaliselt kehtestatud Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneering nägi ette Põhja pst 35 ala võimalikult kiiret korrastamist ja seal asuvate ohtlikus seisukorras ja kasutuskõlbmatute hoonete lammutamist. Linnavara kõlbmatuks tunnistamiseks ja maha kandmiseks vajalikke eeldusi kontrollis Tallinna Kultuuriameti moodustatud komisjon, ehitiste lammutamise korraldab Tallinna Linnavaraamet.

Lammutustöödele koos omanikujärelevalve ja projekteerimisega kulub eeldatavalt 187 500 eurot. Objektil tuleb veel likvideerida reostus, tööde maksumus on eeldatavalt 292 500 eurot.