Lõppenud taotlusvooru „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ laekus 29 projekti, millest vähemalt seitset hakatakse rahastama Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammist. Toetusmeede on mõeldud Eesti väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimiseks ja avalikku kasutusse võtmiseks.

„Toetuse eesmärk on elavdada muinsuskaitsealasid. Seetõttu eelistatakse seni tühjana seisnud või alakasutatud, kuid suure ruumimõjuga hooneid, mida korrastada ja kasutusele võtta. Täpsemat infot selle kohta, milliseid uusi kasutusi ajalooliste majade omanikud vanalinnadesse välja pakkusid, saame anda uue aasta alguses, kui projektid on hinnatud,“ ütles Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes. Toetust sai taotleda hoonetele, mis asuvad Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal.

Taotlusi võttis vastu ja hakkab hindama Riigi Tugiteenuste Keskus. Kokku esitati keskusele 29 taotlust kogusummas 17 631 732  eurot,  projekte saadeti kõigist üheksast linnast. „Kõige rohkem ehk kuus taotlust laekus Pärnust, Kuressaarest ja Viljandist kummastki viis. Lihula kui kõige väiksema muinsuskaitseala, aga ka Paide kohta esitati ainult üks taotlus. Kohalikke omavalitsusi on taotlejate hulgas neli, kõik ülejäänud taotlejad on eraomanikud,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Kelly Poopuu.

Vaatamata praegustele reisipiirangutele koroonakriisi tõttu on kuus taotlejat leidnud projektipartneri välismaalt ning soovib teha koostööd. „Kuna projektide elluviimiseks on aega kaks ja pool aastat, on lootust, et selle aja jooksul jõuavad toetuse saajad välispartneritega ka reaalselt kohtuda ja kahepoolne koostöö Eesti ja Norra vahel ei jää ainult virtuaalseks,“ lisas Jänes.

Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot ning toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot. Taotlusvoor toimub programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ raames. Seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Programmi kohta saab lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehelt ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.