Selgunud on taotlusvooru „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ tulemused. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusprogrammist toetatakse seitsme hoone restaureerimist ja avalikku kasutusse võtmist kuues Eesti väikelinnas.

„Taotlusvoorus otsiti projekte, mis võtaksid vanalinnade tühjad või alakasutatud majad uuesti kasutusse ja tooksid linnasüdametesse inimesi ja elu,“ ütles Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik Liina Jänes. „Sealjuures oli raha kasutamise tingimuseks, et hoone uus funktsioon peab olema avalik ja elavdama vanalinna. Mitmele majale leiti uus otstarve, millel on eeldus olla majanduslikult tasuv, ja mõni neist hooneist saab näiteks hooajalisest aastaringsesse kasutusse,“ lisas Jänes.

Vanade majade uuteks kasutusteks pakuti näiteks kunstiresidentuuri, nukuteatrit, muusikamaja ja -kooli, kaugtöökeskust, säästva renoveerimise infokeskust ja muinsuskaitse teabekeskust. Samuti nähti nendes seltsimaja, käsitöökoda, õppekööki, muuseumi ning galeriid. Mitmel korral toodi välja soov rajada hoonetesse kas külalistemaja, kohvik, restoran, kauplus või siis nende kombinatsioon.

Taotlusi hindasid Riigi Tugiteenuste Keskus ja kaks sõltumatut hindajat, otsuse tegi valikukomisjon. „Toetust said Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Valga ja Võru linna muinsuskaitsealade hooned, kusjuures Kuressaarest said toetust kaks projekti. Reisipiirangutele vaatamata oli mitmetel taotlejatel õnnestunud leida ka projektipartner Norrast,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse teenusekoordinaator Kelly Poopuu.

Toetuse saajateks on Lääneranna vallavalitsus, kes saab Lihulas Linnuse tee 1 aadressil oleva hoone jaoks toetust summas 500 000 eurot. Võrus uuendatakse Kreutzwaldi 52 aadressil olevat maja 354 383 euro eest. Valga Vallavalitsus saab Kesk 19 aadressil oleva hoone korrastada 359 009 eurose toetusega. Kuressaares saavad projektitoetust Sadamaait OÜ Veski tänav 9 hoonele ja Holisticum OÜ aadressil Tolli 4 olevale majale, vastavalt 494 489 ja 458 264 eurot. Tallinna 13 aadressil Paides renoveerib Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus seni kasutuseta oleva hoone 338 328 euroga. Karja 24 Haapsalus asuv hoone saab samuti toetust, MTÜ-le Evald Okase Muuseum makstakse projekti elluviimise eest 355 171 eurot.

Taotlusvoor toimus programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Kokku esitati taotlusvooru 29 taotlust ja küsiti toetust 11 miljonit euro ulatuses. Taotlusvooru maht on 2 859 647 eurot ja sellest jagub toetust seitsmele projektile. Seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest, kuhu panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Programmi kohta saab lugeda Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt ja toetust saavate majade fotogaleriid saab näha Kultuuriministeeriumi kodulehelt. Projektide elluviimise aeg on kuni 30 kuud.