Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Saue Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Laagri gümnaasiumi ja spordihoone rajamiseks.

Hoonestuse arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja piirkonna ruumilist kvaliteeti parandav. Hoone näol on tegemist riigi ja valla seisukohast olulise objektiga, mis peaks olema esinduslik ja staatuse vääriline. Samas peab lahendus pakkuma funktsionaalset ja ehituslikelt lahendustelt maksimaalselt turvalist, mugavat ja töökindalt ning energiasäästlikku hoonet madalate ekspluatatsioonikuludega. Hooned peavad olema säästliku ja keskkonnasõbraliku ehitus- ja viimistlusmaterjalide valiku ja tehnoloogiaga ning lihtne hooldada. Hoone teenindamiseks ja kooli pidamiseks vajalik maa-ala peab olema lahendatud õppetöö vajadusi silmas pidades.

540 õpilasele kavandatav tänapäevane õppehoone on kavas ehitada Saue valda Laagrisse, Kooli tänav 1 kinnistule. Uus koolihoone on kavas avada kõige varasemalt 2019. aasta sügisel.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 2. mai 2017 kell 14:00 ja ideekonkursi võitja on kavas välja kuulutada hiljemalt juunikuus. Ideekonkursi preemiafond on kokku 18 000 eurot.

Hoonete projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Teises etapis korraldab RKAS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjaga. Projekteerimistööde kogumaksumus on 363 000 eurot. Sellest 285 000 eurot moodustab Laagri gümnaasiumi projekteerimine ja 78 000 eurot spordihoone projekteerimine. Summadele lisandub käibemaks.

Konkursi läbiviimisel järgitakse riigihangete seadust ja selle alusel antud õigusakte, Euroopa Arhitektide Nõukogu „Euroopa Liidus korraldatavate arhitektuurivõistluste reegleid” ja Eesti Arhitektide Liidu „Eesti arhitektuurivõistluste juhendit”.

Riigihange „Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurne ideekonkurss“ on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 184227.