Riigi Kinnisvara AS (RKAS) koostöös Rakvere Ametikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus Rakvere Ametikooli õpilaskodu uue hoone rajamiseks.

Kavandatav hoone peab sobima arhitektuurselt ja linnaehituslikult oma asukohale, olema rajatav optimaalsete kuludega, turvaline, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale. Hoonete energiatõhususe klass peab olema A ja vastama liginullenergia piirväärtusele.

Kuni 3 000 ruutmeetri suuruse suletud netopinnaga ja 200 majutuskohaga uus õpilaskodu on kavas ehitada Rakvere linna Piiri 8 kinnistule ametikooli olemasoleva õpilaskodu asemele, kuna selle infrastruktuur on täielikult amortiseerunud.

Ideelahendustes hinnatakse vastavust tellija vajadustele ja ülesandele, energiasäästlikkust ja ehitus- ja ekspluatatsioonikulusid ning arhitektuurset lahendust ja suhestumist olemasolevate ajalooliste hoonetega.

Välisviimistluses tuleb kasutada kvaliteetseid ja kestvaid materjale, keelatud on kasutada algupärast jäljendavaid materjale ja laus peegelklaase.

Hoonestuse arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline ja piirkonna ruumilist kvaliteeti parandav. Hoone näol on tegemist riigi ja linna seisukohalt olulise objektiga, mis peaks olema esinduslik ja ajaloolise hoonestuse vääriline. Samas peab lahendus pakkuma funktsionaalset ja ehituslikelt lahendustelt maksimaalselt töökindlat ning energiasäästlikku hoonet madalate ekspluatatsioonikuludega.

Peale majutusruumide peavad õpilaskodus olema muuhulgas huvitegevuste ruumid, jõu- ja aeroobikasaal ning vastavad riietusruumid. Kavandatav hoone peab toetama ka ehituse-, turismi-, toitlustuse- ja majutusteeninduse õppekavarühmade õppetegevust ning koolipraktikate läbiviimist.

Välialade kavandamisel tuleb muuhulgas arvestada multifunktsionaalse spordiväljaku rajamisega. Kõik rajatised, teed, platsid, väikevormid ja haljastus peavad moodustama ühtse terviku ja toimima Rakvere Ametikooli õppekompleksi osana.

Ideekonkursi osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 18. september ja ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada oktoobri lõpus. Ideekonkursi preemiafond on kokku 14 000 eurot.

Hoone projekteerimiseks korraldatava hankemenetluse teine etapp on kavas välja kuulutada vahetult pärast ideekonkurssi. Teises etapis korraldab RKAS väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse eskiisprojekti tellimiseks ning eraldi hilisemate järgnevate projektistaadiumite koostamiseks ideekonkursi võitjaga. Eskiisprojekti koostamiseks on kavandatud kuni 23 340 eurot ning järgnevate projektistaadiumite koostamiseks kogusummas kuni 154 200 eurot. Summadele lisandub käibemaks.

Riigihange „Rakvere Ametikooli õpilaskodu hoone arhitektuurne ideekonkurss” on avaldatud riiklikus riigihangete registris, hanke viitenumber on 189547.

Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 750 õpilast üle Eesti. Viimasel viiel õppeaastal on Rakvere Ametikooli õpilaskodus elanud 156-205 õpilast aastas. Lisaks pakub õpilaskodu majutusteenust Rakvere linna gümnaasiumites õppivatele maakonna õpilastele, keda on olnud 10-15 õpilast õppeaastal.