Täna kuulutati välja Eesti suurima haiglakompleksi – Tallinna Haigla rahvusvaheline projekteerimishange, mille pakkumuste tähtaeg on 27. mai 2021. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinna Haigla ligi viieaastase ettevalmistusperioodi vältel jõutud väga olulise verstapostini. „Kuna Tallinna Haigla näol on tegemist suurprojektiga, siis on oodatud projekteerimishankes osalema nii Eesti kui ka rahvusvahelised ettevõtted, et leida uuele ja kaasaegsele meditsiinilinnakule kõige parem lahendus. Ühtlasi on oodatud ka Eesti ja välismaiste ettevõtete ühispakkumused, mis ühise konsortsiumi läbi suurendavad ka Eesti arhitektide ja inseneride teadmisi tänapäevaste maailma tipptasemel meditsiiniasutuste projekteerimises,“ märkis Kõlvart. „Loodame hanke tulemusena leida kogemustega ja võimeka projekteerimismeeskonna, kelle eestvedamisel valmib tähtaegselt ehk 2023. aastaks haiglahoone põhiprojekt, mille alusel saab siis juba läbi viia ka ehitushanke.“

Tallinna Haigla projekteerimishanke ettevalmistamisel tehti koostööd Eesti Arhitektide Liiduga. Riigihanke pakkujal tuleb koos hinnapakkumisega esitada hindamiskomisjonile ka kavandatava haiglahoone ning maastikuarhitektuuri kontseptsioon ning selle kvaliteeti hinnatakse pakkumuse eraldi osana. Kuid lisaks pakkumuste arhitektuursele osale hinnatakse projekti kaasatavate juhtivate arhitektide haiglaprojekteerimise kogemust, mis peab sisaldama vähemalt ühe 20 000m2 suuruse aktiivravi haigla projekteerimise kogemust viimase 15 aasta jooksul. Hindamise järgmises etapis võrreldakse juhtivarhitektide 10 viimase aasta kolme suurema realiseeritud haiglaprojektide koondmahtusid.

Hankes on osalema oodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud, suurte kogemustega ja mahukate haiglaprojektide eduka teostamisega tunnustust pälvinud projekteerimisfirmad Eestist ja välismaalt, kelle viimase kolme lõppenud majandusaasta keskmine netokäive on vähemalt kolm miljonit eurot. Kuna tegemist on väga suure projekteerimismahuga, siis on oodatud lisaks suurtele projekteerimisettevõtetele osalema ka ühispakkujad. Hanke võitja selgub eeldatavasti tänavu juuni lõpus.

Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd tõdes, et sellises mahus ehitis on Eesti kontekstis täiesti unikaalne ning see muutub kogu ümbritseva piirkonna peamiseks dominandiks. „Seega on antud hoone puhul linnaruumiline ja arhitektuuriline kvaliteet üliolulised. Suuremat pilti vaadates on heameel ka tõdeda, et uus plaanitav haigla avaldab positiivset mõju kogu Lasnamäe linnaosa arengule,“ sõnas Mänd.

Pakkumuste hindamiseks moodustas Tallinna linn seitsmeliikmelise hindamiskomisjoni, mille kolm liiget nimetas Eesti Arhitektide Liit ja neli liiget Tallinna linn.

Kolmele parimale ruumilise ja arhitektuurse lahenduse pakkumuse esitajale on ette nähtud auhind – enim punkte saanud pakkumuse esitajale 40 000, teisele 35 000 ja paremuselt kolmanda punktisumma saanule 25 000 eurot. Juhul, kui mõni eelmainitud pakkumustest saab hindamiskriteeriumite alusel kogusummas enim punkte ning tunnistatakse seeläbi edukaks ja antud pakkujaga sõlmitakse hankeleping, siis preemiasummat välja ei maksta.

Tallinna Haigla eeldatav kogumaksumus on520 miljonit eurot (koos käibemaksuga). Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. Kokku on kavandatava haigla eeldatav brutopind ca 127 000m².

Tallinna Haigla rajamisega on kavas luua terviklik haiglaorganisatsioon ning rajada praeguste amortiseerunud Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglate haiglahoonete asemele uus nüüdisaegne meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Uus haigla Tallinna Lauluväljaku lähistel parandab tulevikus arstiabi kättesaadavust ja ravikvaliteeti nii Tallinna ja Harjumaa kui ka kogu Eesti elanikele.

Tallinna Haigla rajatakse riigi ja linna koostöös, mille aluseks on 2019. aasta 18. veebruaril allkirjastatud Eesti Vabariigi ja Tallinna linna koostöölepe Tallinna Haigla asutamise ettevalmistamiseks. Tallinna Haigla peaks kava kohaselt valmima 2027. aastal.