Kuulutati välja Tallinna peatänava ideekonkursi võtjad. Võitjaks kuulutati OÜ Linnalahendused, töörühma kuulusid arhitektid Toomas Paaver, Siiri Valner, Indrek Peil, Kristel Niisuke, Indrek Kustavus, Valdis Linde ja Riin-Kärt Lanno. Pärast autasustamist avati Disaini-ja Arhitektuurigaleriis võistlustööde näitus.Ideekonkursi võitjad kuulutas Musumäe kõrval asuvas parklas toimunud peatänava ideed tutvustaval ja alternatiivseid keskkonnasäästlikke liikumisviise propageerival üritusel välja žürii esimees, abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas, võistlustöid kommenteeris žürii liige, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. Sõna said ka kahe parema võistlustöö autorid.

Aas rõhutas, et linnavalitsus tegeleb intensiivselt südalinna liikluskoormuse vähendamisega ja jalakäijasõbralikumaks muutmisega, arvestades selle eesmärgiga teede rekonstrueerimisel ja liikluskorralduslike meetmete rakendamisel.

Ühistransporti ja kergliiklust eelistavaks peatänavaks on plaanis kujundada Pärnu maantee ja Narva maantee alguslõigud Vabaduse väljakust kuni Laikmaa-Hobujaama ristmikuni. Idee ilmestamiseks oli ürituse ajaks autode liiklemine sellel Pärnu maantee lõigul keelatud, läbi pääses vaid ühistransport. Lisaks propageeriti üritusel linnas jalgrattaga liiklemist, tutvustati Tammsaare pargi rekonstrueerimisega seonduvat ning anti ülevaade laste ja noorte lillepeoks valmistumisest.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks Tallinnale uue, 21. sajandisse kuuluva peatänava loomiseks kuulutasid ideekonkursi välja Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna linn.

„Lõppeesmärk on luua Tallinna südalinna inimkeskne ja kaasaegne linnaruum ning ühendada südalinna killustatud toimepiirkonnad tervikuks,“ ütles Taavi Aas. „Peatänava projekt hõlmab Pärnu maantee südalinnapoolset lõiku ja Narva maantee algust, teises etapis ka peatänavaga külgnevaid kvartaleid.“

Aas lisas, et jalgsi ja jalgrattal liiklemist soodustavat peatänava projekti toetab ka Tammsaare pargi rekonstrueerimine, millega on juba algust tehtud. Aasa sõnul lähtutakse projekti realiseerimisel jagatud linnaruumi kontseptsioonist. „See tähendab linnaruumi kasutamise mitmekesistamist, ajaveetmise võimaluste ning jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimaluste parandamist, samuti autoliikluse rahustamist ja turvalisemaks muutmist,“ selgitas Aas.

“Täna on Tallinna sisulisel peatänaval magistraal, mida on viis aastakümmet planeeritud ühe mõttega – kuna autosid tuleb juurde, peavad jalakäijad ruumi tegema. Nii on vanalinn Tallinna kesklinnast ära lõigatud, parimad kohad elava kohviku- ja tänavakultuuri jaoks ning meeldivaks aja veetmiseks on kasutuseta, sest jalgsi ning rattaga liikuja sinna mugavalt ja ohutult ei pääse,” selgitas projekti juht, Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. “Küll on aga maailmas hulgaliselt näiteid, kus autostumine on otsustavalt tagasi pööratud ning magistraalide asemele jagatud linnaruum loodud. See on pannud linnakultuuri, kohaliku kaubanduse ja teeninduse elama, inimesed autodest välja toonud.”

Võistlus korraldatakse koostööna Eesti Arhitektide Liidu kureeritava EV 100 arhitektuuriprogrammi “Hea avalik ruum” ja Tallinna linna ning Euroopa Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatava Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamise projektiga. Võistlustööst juhindutakse Peatänava ala edasisel projekteerimisel ja ehitamisel.