Riigi Kinnisvara AS koostöös Saue Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistluse tulemused. Konkursile laekunud viie võistlustöö hulgast tunnistati esikoha vääriliseks BOA OÜ ideelahendus märgusõnaga „KAKS KANTSI“ (autorid: Anto Savi, Jürgen Lepper ja Maiu Hirtentreu).

Žürii hinnangul on kavand „Kaks Kantsi“ keskkondlikult ja hoonemahtude jaotuselt ideekonkursi tugevaim töö. „Kaks Kantsi“ arvestab Laagri kujunduskava ja võistlusala hõlmava detailplaneeringu kergliiklustee suunaga. Koolihoone peasissepääs on loogilises suunas, hästi märgatav ja leitav. Kooli- ja spordihoone on kavandatud kahe eraldiseisva mahuna, mida ühendab sissepääsuosa esimese korruse ulatuses. Kergliiklustee kulgeb pandustega üle sissepääsu. Kaldteed loovad omaette toreda, mängulise ja mitmeid kasutusvõimalusi pakkuva maastiku.

Ideekavand „Kaks Kantsi“ 2

Ideekavand „Kaks Kantsi“ 3

Ideekavand „Kaks Kantsi“ 4Ideekavand „Kaks Kantsi“

Ideelahenduses on kasutatud lihtsaid, kuid mitte primitiivseid vormi- ja kujundusvõtteid – pidulik kaldtee, akende rütm, arusaadavad ja lihtsad materjalid. Sümpaatsed on väliauditoorium ja pidulik lipuväljak. Parkimine on selgelt eraldatud jalakäijatest ja jalgrattaga liiklejatest.

Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline. Klassiruume ühendab ja seob tervikuks ühiskasutuses ruumid ning rekreatsioonialad.

Teise koha vääriliseks tunnistati Arhitekt Must OÜ töö pealkirjaga „SÜDA“ (autorid: Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Kaidi Põder, Helena Rummo, Helmi Marie Langsepp ja Kerttu Karina Kuusik).

Ideekavand 1

Ideekavand 2

Ideekavand 3

Ideekavand 4

Ideekavand 5Ideekavand “SÜDA”

Kolmanda koha vääriliseks tunnistati Kauss Arhitektuur OÜ ideelahendus „VAIM JA KEHA“ (autorid: Lauri Eltermaa, Eva Nõmm-Vaga, Kaur Talpsep ja Urmo Mets).

Ideekavand VAIM JA KEHA 1

Ideekavand VAIM JA KEHA 2

Ideekavand VAIM JA KEHA 3

Ideekavand VAIM JA KEHA 4

Ideekavand VAIM JA KEHA 5

Ideekavand VAIM JA KEHA 6Ideekavand “VAIM JA KEHA”

Lisaks anti välja ergutuspreemia BOA OÜ poolt esitatud ideelahenduse „SAME SAME BUT DIFFERENT“ eest (autorid: Anto Savi, Jürgen Lepper ja Maiu Hirtentreu) ning OÜ PAIK Arhitektid ideekavandi „LARUS“ eest (autorid: Indrek Järve ja Lauri Saar).

Ideekavand LARUS 1

Ideekavand LARUS 2

Ideekavand LARUS 3

Ideekavand LARUS 4Ideekavand “LARUS”

Ideekonkursi preemiafond on kokku 18 000 eurot, mis jaguneb järgmiselt: esikoht 6 500 eurot, teine 4 500 eurot, kolmas 3 000 eurot ja mõlema ergutuspreemia suurus 2 000 eurot.

Järgmisena korraldatakse väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse projekteerimistööde tellimiseks ideekonkursi võitjalt, kui Saue Vallavalitsus saab Haridus- ja Teadusministeeriumilt positiivse otsuse investeeringu tegemise kohta. Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 363 000 eurot. Sellest 285 000 eurot moodustab Laagri gümnaasiumi projekteerimine ja 78 000 eurot spordihoone projekteerimine. Summadele lisandub käibemaks.

540 õpilasele kavandatav tänapäevane õppehoone on kavas ehitada Saue valda Laagrisse, Kooli tänav 1 kinnistule.