Tallinna linn on alustanud kahe hariduslike erivajadustega (HEV) kooli – Lasnamäe ja Tondi põhikoolide tervikrenoveerimistöödega.

„Koolide tarvis investeeringuid on juba kaua oodatud, et parandada laste õpi- ja rehabilitatsioonitingimusi. Mõlemad õppekompleksid on väärika ajalooga ning olnud kasutusel erivajadustega laste õpikeskkonnana. Tänaseks on hooned aga kehvas seisus, kooliperedel on probleemiks ka ruumipuudus,“ nentis Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölder.

Sel aastal alustatakse Tondi Põhikooli ehitustöödega, mille käigus lammutatakse senine, nõuetele mittevastav hoone ja ehitatakse uus, arvestades sealsete õpilaste erivajadusi. Ettevalmistus- ja lammutustöödega on planeeritud alustada juba jaanuari jooksul, vundamendi ehitustöödega aga vahetult enne suve.

„Väga tublid ja töökad koolikollektiivid saavad endale nüüd ka vajadustele vastavad ja tõeliselt nüüdisaegsed koolikompleksid, sealhulgas luuakse tingimused rehabilitatsiooniks, mida nende koolide õpilased väga vajavad,“ tõdes Mölder.

Haridusvaldkonda kureeriv abilinnapea Vadim Belobrovtsev lisas, et eelkõige on hariduslike erivajadustega õpilaste seisukohalt oluline, et Tondi põhikool läbib tervikrenoveerimise. „Tondi kool saab oma kasutusse uued ja kaasaegsed õpperuumid, sealhulgas ruumid töö- ja tehnoloogiaõpetuseks, kodunduseks ja käsitööks ning võimalused huvitegevuse arendamiseks. Samuti saab värske kuue ka spordisaal koos vajalike abiruumidega,“ ütles Belobrovtsev, kelle sõnul rajatakse kooli juurde ka õpilaskodu ning ruumid Tallinna Õppenõustamiskeskuse tarbeks.

Tondi koolipere peaks alustama õppetööd uues majas juba 2020. aasta 1. septembril. Ehituse finantseerimine on kavandatud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud meetme kaudu. Projekti eeldatav kogumaksumus on 11 780 000 eurot.

2019. aasta alguses valmib Lasnamäe Põhikooli ehitusprojekt. Ka selle kooli tervikrenoveerimine on vajalik õpi- ning töötingimuste kaasajastamiseks. Projekti eeldatav kogumaksumus koos sisustusega on 7 750 000 eurot.