Lähipäevadel alustatakse ehitustöödega Priisle piirkonnas, kus jätkub uue Priisle linnapargi loomine. Maikuus algab kaasaegse jalakäijate tee – Pae promenaadi ehitus.

Sel nädalal alustab Tallinna Teede AS Priisle pargi III etapi ehitustöödega Läänemere tee 42 kinnistul. Viimase, lõpliku etapi käigus rajatakse alad mitmesugustele tegevustele: mänguväljakud erinevates vanustes lastele , virgestusalad, palliplats, erinevad aiakesed väikseks puhkuseks ja piknikualad, välilava ning isegi kogukonnaaed. Samuti rajatakse sinna uued pargiteed, paigaldatakse pingid ja prügikastid, istutatakse kõrghaljastus ja loomulikult rajatakse muruala. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on 8.juuli. 2019 ning tööde lepinguline maksumus on 1 377 000 eurot.

Selle aasta teine oluline objekt Lasnamäel on Pae promenaad. Ehitajate ja projekteerijate plaanide kohaselt alustatakse lähikuudel jalakäijate tsooni ulatuslikku renoveerimisega, mis ühendab hiljem Pae turgu Smuuli tänavaga. Rekonstrueerimise käigus valmib rajataval promenaadil nüüdisaegne ja säästlik valgustus, uus asfaltkate, puhkealad, pingid ja kahetasandiline haljastus puude ja põõsaste kujul.

Suured muudatused mõjutavad ka Lasnamäe Spordikompleksi, mis asub linnaosa tähtsal tuiksoonel Peterburi maanteel. Spordihoone fassaad korrastatakse. Viimati taastati selle maja fassaad 2000-datel aastatel kuid aeg on oma töö teinud, sellest ajast saadik muutus see üsna igerikuks. Sel aastal renoveeritakse 120 000 euro eest peamise sissepääsu trepp ning muutub ka maja fassaadi värvilahendus.

Positiivsed arengud toimuvad ka Smuuli ja Liikuri tänavate ristmikul. Tänavate ristumiskoht muutub liiklejatele ohutumaks – nimelt juba sel sügisel kerkib sinna valgusfoor.

Lisaks suuremahulistele ehitustöödele on 2019. aasta linnaeelarves on eraldatud rahalised vahendid Lasnamäel asuvate suurte ja oluliste objektide projekteerimiseks. „Sel aastal algab linnaosa sotsiaalkeskuse juurdeehituse projekteerimine, samuti tehakse  projekt Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimiseks, kus asub ka Lasnamäe lastekeskus,” ütles Maria Jufereva-Skuratovski, Lasnamäe linnaosa vanem.

Lasnamäe linnaosa kogu eelarve on ligikaudu 6,5 miljonit eurot, mis on 200 000 euro võrra rohkem kui 2018. aastal.