Tallinna linnavalitsus kinnitas Paepargi tn 11 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks korraldatud enampakkumise tulemused.

„Tallinna linna omandis olevale Paepargi tn 11 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada Lasnamäe linnaossa Sikupilli asumisse, Pae pargi servale pallimängude keskus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Hoonestusõigus seatakse väljakuulutatud läbirääkimistega pakkumise võitnud SOE OÜ kasuks.“

Paepargi tn 11 kinnisasjale seatakse Soe OÜ kasuks hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja kohustub ehitama kinnisasjale kinnise pallimängude keskuse ja keskust teenindavad rajatised, sh sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised. Pallimängude keskus peab hoonestusõiguse tingimuste kohaselt valmima 2022. aasta lõpuks.

Lisaks kohustub hoonestaja projekteerima ja ehitama Paepargi tänav T2 kinnistule tänavarajatised, mis tagavad hoonestusõigusega kinnisasjale juurdepääsu avalikult kasutatavalt teelt.

„Paepargi tn 11 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada tühermaa likvideerimisega kesklinna lähedale loodud väärtuslikule rekreatsioonialale lisandväärtust loov tänapäeva nõuetele ja vajadustele vastav spordihoone,“ ütles Võrk. „Vajadus pallimängude sisehalli järele on aastast aastasse kasvanud nii harrastajate kui profisportlaste seas ning olemasolevad sisehallid üha suurenevat nõudlust ei kata.“

Detailplaneering võimaldab püstitada Paepargi tn 11 kinnisasjale 4000 m² ehitusaluse pindalaga, mitmete spordisaalidega hoone. Paepargi tn 11 kinnisasja pindala on 7144 m2 ning maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.

Hoonestusõiguse seadmiseks välja kuulutatud konkursi eesmärgiks oli leida kinnisasjale parima arhitektuurse ja majanduslikult kaalutletud visiooniga arendaja.

Konkursile ainsana pakkumuse esitanud SOE OÜ vastas kvalifitseerimise tingimustele ning kutsuti läbirääkimistele. Seejärel esitas SOE OÜ lõpliku pakkumuse, mis sisaldas muuhulgas ka koostöölepingut ehitustööde teostaja Hauser Ehitus OÜ-ga. Lõpliku pakkumuse hindamisel lähtus pakkumiskomisjon läbirääkimistega pakkumise korralduses sätestatud hindamiskriteeriumitest, hinnates pakkuja poolt esitatud äriplaani, spordihoone eskiisi ja hoonestusõiguse seadmise tasu suurust. Soe OÜ esitatud pakkumus sai pakkumiskomisjonilt positiivse hinnangu.