Lasnamäe linnaossa Sikupilli asumisse Paepargi tn 11 kinnisasjale pallimängude keskuse rajamisest huvitunud SOE OÜ esitas tähtajaks lõpliku pakkumise.

„Tallinna linna omandis olevale Paepargi tn 11 kinnisasjale kinnise pallimängude keskuse ehitamiseks seatakse läbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõigus,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Ainsana algse pakkumise esitanud SOE OÜ tunnistati nõuetele vastavaks ning esitas läbirääkimiste järel tähtajaks, st. eilseks lõpliku pakkumise.“

Lõplikku pakkumust asub hindama kuueliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad erinevate ametite ja linnaosa valitsuse esindajad ning abilinnapea Eha Võrk. Pakkumuses hinnatakse nii eskiisi, hoonestusõiguse tasu kui ka äriplaani.

„Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse linnavalitsuse istungil eeldatavasti oktoobri lõpus ning pakkumise võitnud hoonestajaga sõlmitakse leping aasta lõpuks,“ lisas Võrk. „Hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada tühermaa likvideerimisega kesklinna lähedale loodud väärtuslikule rekreatsioonialale lisandväärtust loov tänapäeva nõuetele ja vajadustele vastav spordihoone. Vajadus pallimängude sisehalli järele on aastast aastasse kasvanud nii harrastajate kui profisportlaste seas ning olemasolevad sisehallid üha suurenevat nõudlust ei kata.“

Detailplaneering võimaldab püstitada Paepargi tn 11 kinnisasjale 4000 m² ehitusaluse pindalaga, mitmete spordisaalidega hoone. Paepargi tn 11 kinnisasja pindala on 7144 m2 ning maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa.

Hoonestaja peab lõpetama ehitustööd ja vormistama ehitise ja seda teenindavate rajatiste kasutusload hiljemalt nelja aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Ühtlasi kohustub hoonestaja ehitama keskust teenindavad rajatised, sh sõiduteed, kõnniteed ja parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud ja -rajatised.

Lisaks kohustub hoonestaja projekteerima ja ehitama Paepargi tänav T2 kinnistule tänavarajatised, mis tagavad hoonestusõigusega kinnisasjale juurdepääsu avalikult kasutatavalt teelt. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks.