Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikokku Punane tn 48a kinnistu detailplaneeringu, kuhu planeeritakse rajada sotsiaalmajutusüksus umbes 80 inimesele.

“Sotsiaalmajutusüksuse näol ei ole tegemist püsiva eluasemeteenusega, vaid ajutise majutusega, mille kestvus on plaanide kohaselt mõnest kuust paari aastani. Resotsialiseerimisteenuse eesmärk on suurendada inimeste toimetulekuvõimet nii, et nad oleksid võimelised iseseisvalt ühiskonnas toime tulema,” ütles abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul on Tallinn rajanud kuus sotsiaalmaja, kuid vajadus teenuse järele on endiselt kõrge.

Rajatavas hoones on ette nähtud orienteeruvalt 40 ruum, kus on võimalik osutada sotsiaalmajutusüksuse teenust umbes 80 inimesele. Lõplik teenuskohtade arv täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.

Projekti eeldatavaks kogumaksumuseks on planeeritud ligikaudu 6 miljonit eurot ning uue sotsiaalmajutusüksuse projekteerimisega on planeeritud alustada 2021. aastal.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul jagatakse planeeringu alusel 1,24 hektari suurune maa-ala kaheks krundiks: ärimaa ning ühiskondlike ehitiste ja elamumaa sihtotstarbega krundiks. „Lasnamäe linnaosa olnud viimastel aastatel pidevas arengus, mille tulemusel on linnaehituslik olukord muutunud. Punane tn 48a kinnistu on sotsiaalmajutusüksuse rajamiseks väga sobilik, kuna paikneb väljakujunenud elamupiirkonna läheduses, ent siiski teataval määral eraldatud kohas, üldplaneeringus kavandatud haljasala kõrval,“ ütles Võrk.

Planeeritud maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Sõjamäe asumis Punase tänava, Plasti tänava, J. Smuuli tee ja Peterburi tee vahelisel alal. Lasnamäel aadressil Punane tänav 48a kinnistul paiknevad ka Toidupank ja Tallinna Munitsipaalpood.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Detailplaneeringu koostas Skepast&Puhkim OÜ.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 14. juunil ning avalik väljapanek toimus 17. juulist kuni 16. augustini, kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid detailplaneeringu kohta ei esitatud.