Tallinna Kommunaalameti tellimusel alustatakse teisipäeval 30. aprillil Pae promenaadi ehitustöödega. Rajatav promenaad asub Tallinnas Lasnamäe linnaosas Pae ja Paekaare tänava vahelisel korruselamute alal. Objekt algab Pae tn 80 asuva kasiinohoone kõrvalt ning lõpeb Paekaare tänavani jõudes. Tänavalõigu pikkus on 430 meetrit.

Abilinnapea Kalle Klandorfi  sõnul kujundatakse olemasolev kvartalisisene tee promenaadiks, mis muudab linnaruumi kaasaegseks ja esteetiliselt nauditavaks „Uus promenaad, mis valmib kavade kohaselt juba septembris, parandab oluliselt sotsiaalse suhtluse keskkonda ning jalakäijate ja jalgrattateede kvaliteeti.“

Lõigus Pae tn 80 kuni Pae tn 78 on prmenaad kujundatud platsina, mis moodustub mitmetest väiksematest platsidest, mille mõõdu ja rütmi dikteerivad olemasolevate hoonete kujud. Ala liigendamiseks kasutatakse erinevat sillutiskivi. Platside sillutis ulatub kuni olemasolevate hoonete sokliteni. Turuplatsi alale on projekteeritud mitmeid väikevorme, sh jalgrattahoidjad.

Asfaltbetoonkattega promenaadiosa algab Pae tn 76 hoone juurest ja ulatub kuni Paekaare tänavani. Sellel osal on ruumiliselt reserveeritud 3,5 m laiune ristlõige, mis on mõeldud kiireks liikumiseks. Asfaltbetoonkattega promenaadiala on liigendatud diagonaalsete motiividega. Promenaadi liigendamiseks kasutatakse betoonplaate, mille abil saavutatakse 3,5 m laiuse kiire liikumise ala ilmekam eraldamine.

Mängimisvõimaluste loomiseks rajatakse Paekaare tn 78 juurde kummikattega mänguväljak, kuhu paigutatakse pesakiiged ning väljakule kujundatakse künkakesed. Pae tn 40 ja 46 majade juurde rajatakse mänguatraktsioonidena graniitsillutisega lohud, kuhu koguneb kuni 10 cm sügavune vesi. Võimlemisvõimaluste tagamiseks on Paekaare tn 46 juurde projekteeritud kummikattega plats, kuhu paigutatakse võimlemis- ja sportimiskompleks.

Promenaadi algusesse ja lõppu paigaldatakse betoonsilindrid, mis täidavad ala liigendamise funktsiooni kui ka tõkestavad sõidukite pääsu promenaadile.

Ehitustööde projektdokumentatsiooni koostas Roadplan OÜ. Ehitustöid teostab InfraRoad OÜ ning ehitustööde lepinguline maksumus on 786 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019.

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!