AS LHV Pank sai Euroopa Keskpangalt Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul loa väljastada pandivõlakirju.

LHV alustas kodulaenude väljastamist 2016. aastal, kuid pandivõlakirjade emiteerimiseks piisav maht eluasemelaenuportfellist tekkis alles Danske Bank A/S-i eraisikute laenuportfelli ostu järgselt. Pank jätkab pandivõlakirjadele reitingu taotlemist ja emissiooni ettevalmistamist, mille lõplik toimumise aeg sõltub ka turuolukorrast. Pandikirju on LHV Pangal plaanis pakkuda suunatud pakkumisel Euroopa institutsionaalsetele investoritele.

Pandivõlakirjad aitavad oluliselt kaasa LHV Panga finantseerimisstruktuuri kujundamisele. Kuigi LHV on alati hoidnud konservatiivset joont likviidsuse juhtimisel – hoiuste maht ületab laenuportfelli mahtu pea kaks korda – annavad pandikirjad võimaluse finantseerimist mitmekesistada ja kulusid vähendada. Eluasemelaenud on väga pikaajalised ja nõuavad seepärast stabiilset finantseerimisallikat. Eluasemelaenude tagatisel väljastatavate pandikirjadega kaasatava kapitali arvel saab vähendada seniseid hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kallimaid lühemaajalisi hoiuseid. Ühtlasi toob see pikemas vaates kaasa soodsama rahastamise klientidele.

Pandikirjade tähtsus seisneb ka selles, et need annavad LHV-le võimaluse kaasata välist rahastust ka keerulisematel aegadel, sest võimaldavad pakkuda investoritele parimat võimalikku riskitaset. Samuti annavad pandikirjad LHV-le võimaluse kasutada Euroopa keskpanga poolseid likviidsuspakkumisi.