Rahandusministeerium koostöös Valga linnavalitsuse ja Eesti Planeerijate Ühinguga korraldavad Valgas kahaneva asustuse planeerimise teemalise seminari.

„Rahvastiku vähenemine ja liikumine suurlinnadesse on paljude Eesti omavalitsuste jaoks katsumus. Panustades ruumilisse planeerimisse saab kohalikul tasandil kokku leppida, kuidas kasutada olemasolevaid vahendeid, et säilitada elanikkonna püsimine ka väljaspool suuremaid linnu,“ ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok.

„Teiste riikide kogemustest õppides tuleb leida Eestile sobivad lahendused. Esimest korda püütakse Valga linna üldplaneeringut koostades keskenduda olukorrale, kus rahvastik vananeb ja väheneb ning teenused tõmbuvad üha koomale,“ lisas Ennok.

Valgas toimuval seminaril saab samaaegselt teha ettepanekuid nii üldplaneeringu koostamisele kui ka kujundada riiklikku ruumilise planeerimise praktikat. Seminari ja töötubade siht on teadvustada kahaneva asustusega kaasnevaid valukohti ja pakkuda välja võimalusi ning esmaseid tegevusplaane.

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ on seadnud arengueesmärgiks tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Koostamisel olevates maakonnaplaneeringutes lepitakse kokku iga maakonna asustuse arengu põhimõtted ning teiste teemade hulgas ka maakonna keskuste võrgustik. Maakonnaplaneeringutes olevad planeerimispõhimõtted seotakse omakorda kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse.