Tallinna linnavalitsuse poolt ette valmistatud ja linnavolikogule esitatava ajakava kohaselt avatakse täielikult rekonstrueeritud linnahall 2019. aasta kevadel.

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“. Kava kohaselt on suveks konstruktsioonid avatud ja tehniline seisukord üle vaadatud ning ekspertiisid, analüüsid ja konsultatsioonid läbi viidud, seejärel saab koostada projekteerimise lähteülesande ning sügiseks renoveerimisprojekti koostamise hanke ette valmistada ja läbi viia. Rekonstrueerimisprojekt valmib 2017. aasta sügisel.

„Tallinna Linnahall kui arhitektuurimälestis tuleb rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele ja ehituskonstruktsioonide ekspertiisile,“ rõhutas abilinnapea Eha Võrk. „Linnahalli rekonstrueerimisprojektiga ei kavandata linnahalli olulisi laiendusi või välisilme muutmist.“

Abilinnapea lisas, et rekonstrueerimist ette valmistavate lammutustöödega saab tegelda paralleelselt projekteerimisega. „Seega saame projekti valmides kohe, veel enne 2017. aasta lõppu ehitustöödega alustada,“ selgitas Võrk. „Täielikult uuendatud linnahall saab avamisküpseks 2019. aasta kevadeks.“

Linnavalitsus moodustas linnahalli rekonstrueerimise ja ümbritsevate alade arendamise koordineerimiseks 7. oktoobri 2015 ajutise komisjoni. Praeguseks on tellitud ja koostamisel Tallinna Linnahalli ehituskonstruktsioonide ekspertiis, et uurida linnahalli ehitise tarindite ja ehitusmaterjalide seisukorda, määrata kahjustuste põhjused ja ulatus ning teha ettepanekud puuduste likvideerimiseks. Audit valmib 3. juuniks 2016. 23. märtsil 2016 algatas linnavalitsus Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga määrata moodustatavatele kinnistutele ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks ning tingimused Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks.