Kaasamisäpp AvaLinn annab inimestele võimaluse esitada oma ideid ja ettepanekuid avaliku ruumi kohta.

„Tallinna linnaruumi planeerijad peavad inimeste tagasisidet oluliseks, kuna see annab parema võimaluse arvestada ruumilahenduste väljatöötamisel selles ruumis elavate inimestega,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov. Esialgu saab avaliku ruumi kohta ettepanekuid esitada Põhja-Tallinna ja Kesklinna piiril Skoone bastioni ja Telliskivi kvartali vahelisel alal.

Äpis on uut võimalikku avalikku ruumi iseloomustav joonis ja 29 nö seletavat infopunkti, et ruumilahenduse kaart kõigile paremini mõistetav oleks. Infopunktidele on lisatud fotod tänasest olukorrast kõrvuti tulevikuvisioonidega, mille illustratsioonid on teinud arhitekt Ahti Sepsivart. Tasuta AvaLinn äppi saab kasutada nii iOS kui ka Android opsüsteemis.

Põhja-Tallinna uueneva ruumi visioon on inimsõbralik avalik ruum, kus eelistatakse jalgsi-, ratta- ja ühistranspordiga liikumist. Äpis kuvatud ala on planeeritud oluliseks vaba aja veetmise ja loomevööndiks. Piirkonda on koondunud mitmed olulised avalikud hooned ja loomekeskused, mis elavdavad piirkonna kasutust aastaringselt. Telliskivi loomelinnak, Balti jaama turg, Kunstiakadeemia, Kultuurikatel, Energia Avastuskeskus ja Linnahall pakuvad mitmekülgseid funktsioone ja tekitavad uut loomeenergiat. Ruumilahenduse eesmärk on laiendada nende potentsiaali ka avalikku ruumi ning siduda need tõmbekeskused ja ümbritsevad piirkonnad tervikuks.

Skoone bastioni ümbrusesse loodavad uued pargi- ja rohealad, mitmekülgne avalik ruum ning ohutu liikumiskeskkond toovad linnaruumi aktiivselt kasutama loodetavasti ka lapsed ja seeniorid. Juba praegu on tänu mitmekesisele ühistranspordile antud piirkonna ühendus teiste linnaosadega väga hea ja võimaldab eelistada ühistransporti isiklikule autole.

Lisaks Kalamaja, Balti jaama ja piirkonda jääva Kesklinna ühe serva elanikele ning ettevõtjatele ootavad linnaplaneerijad ka kõikide teiste linnaelanike ideid avaliku ruumi uuenduste kohta. Ideekorje toimub 18.01 – 18.02.2018.

„Katsetame äppi kui vahendit linnaplaneerimise koosloomeks. Kui pilootprojekt õnnestub on edaspidi plaanis äppi kasutada kõigi olulisemate avaliku ruumi ja tänavate projektide koostamisel. Ideekorjega kogume inspiratsiooni nii avaliku ruumi lahendusele kui äpi funktsionaalsuse edasiarendamiseks, et arengud toimuksid vastavalt kasutajate vajadustele,“ selgitas Tallinna peaarhitekti büroo linnaplaneerija-arhitekt Jaak-Adam Looveer. „Kaasamisäpiga on näiteks võimalik planeeritaval alal ringi liikudes ennast positsioneerida ning sedasi kavandatud ruumist täpsemalt aru saada,“ lisas Looveer.

Linna peaarhitekt Endrik Mänd lisas: „Äpis nähtav avaliku ruumi lahendus sündis koostöös huvigruppidega linna erinevatest ametitest, piirkonna seltside, linnakorralduse ja arhitektuuri tudengite ning ettevõtjatega, kelle üsnagi erinevaid ettepanekuid on linnaplaneerijad tasakaalustatult arvestanud. Nüüd ootame piirkonna arengule veelgi avaramat linnaavalikkuse vaadet, et seejärel kokku panna lõplik lahendus.“

Ideekorjega saadud ettepanekuid analüüsitakse ning laiemat diskussiooni tekitanud kitsaskohad arutatakse läbi töötubades. Koosloome eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe avaliku ruumi lahenduse osas, et lähiaastatel ala väljaarendamisele täiskäik anda.