Tallinna Linnaplaneerimise Amet tegi kokkuvõtteid ehitusosakonna tööst 2018. aasta esimesel poolaastal.

„Numbrid, mis kokku liitmisel saadi, on aukartust äratavad. Alates 1. jaanuarist kuni 30. juunini võttis ameti ehitusosakond menetlusse 913 uut ehitusprojekti. See näitab, et ehitustegevus Tallinnas on jätkuvalt hoogne. Kodanike vastuvõtupäevadel võib vaatamata digiasjaajamisele, mis on kogu menetlusprotsessi oluliselt lihtsustanud ja kiirendanud, sageli näha järjekordi spetsialistide kabinettide uste taga sulgemise viimaste minutiteni,“ nentis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juht Ignar Fjuk.

Linnaplaneerimise Ameti suurt töökoormust kinnitavad ka ehitus- ja kasutuslubade väljastamise arvud, mis esimesel poolaastal olid vastavalt 578 ja 485. Ehitusteatisi registreeriti esimesel poolaastal kokku 357 ning kasutusteatisi 254. Lubade väljastamisele eelneb alati põhjalik kontroll, et ehitus oleks igati seaduspärane ja järgitaks kõiki ohutusnõudeid. See eeldab tihedat koostööd ka Tallinna teiste ametitega, aga tihti ka riigiasutustega.

Ameti hoolikat järelevalvetööd näitab poole aasta jooksul väljastatud 71 ettekirjutust/hoiatust. „Paljudel juhtudel hoolitsevad järelevalve spetsialistide töö eest tähelepanelikud linnakodanikud, kes on varmad oma naabri peale kaebama. Paraku on üsna palju ka neid juhtumeid, kus välja kutsutud linnaametnik tuvastab järelevalve käigus, et ka naaber ise on tegelenud ebaseadusliku ehitustegevusega ning on seetõttu osutunud ettekirjutuse või hoiatuse ohvriks,“ lisas Ignar Fjuk.

Lisaks võib märkida, et kasutusloa saamiseks alustati menetlust 633 objekti puhul.

Linnaplaneerimise Amet juhib jätkuvalt tähelepanu, et kiire menetlemise tagab korrektselt esitatud ehitusprojekt, mis on kooskõlas kõigi nõuete ning lähtetingimustega nagu näiteks projekteerimistingimused ja planeeringud.