Tallinna linnavalitsus kehtestas Haabersti linnasoas asuva Nurmenuku keskuse piirkonna detailplaneeringu.

„Sellest paigast saab linnaehituslikult silmapaistev asumikeskus, kus asuvad nii töö- ja elukohad kui ka kaubandus- ja teenindusettevõtted ning vaba aja veetmise kohad,“ ütles Novikov. „Piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks rajatakse hoonete vahele avalikult kasutatav valgustatud ja haljastatud kergliiklusala. Detailplaneering on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga, mille kohaselt on selle piirkonna puhul tegemist linnaosa tõmbekeskusega.“

Novikovi sõnul elavdab ja korrastab planeeritud hoonestus linnaruumi ning kavandatu elluviimisel suureneb piirkonnas ka töökohtade arv. „Planeeringuala on ühistranspordiliinidega hästi varustatud ning lähistel on ka mitmed suured rekreatsioonialad – Tallinna Loomaaed, Väike-Õismäe tiiki ümbritsev ala, kergliiklusteede võrgustik jms,“ ütles Novikov. „Seetõttu on ala igati sobiv korteritega ärihoonete ehitamiseks – see tagab ala ööpäevaringse aktiivse kasutuse ja positiivne mõju avalikule tänavaruumile.“

Planeeritud ala asub Väike-Õismäe asumis, Õismäe tee ja Järveotsa tee vahelises kvartalis. Ehitajate tee 107 // Õismäe tee 1A // Õismäe tee 1B, Ehitajate tee 109 ja Ehitajate tee 109a kinnistute ning lähiala detailplaneering annab võimaluse rajada 4,87 ha suurusele planeeringualale kaks kuni seitsmekorruselist elu- ja ärihoonet, kaks kuni viiekorruselist äri- ja/või ühiskondlikku hoonet ning üks kuni kahekorruseline hoone, kõigile hoonetele on ette nähtud ka üks maa-alune korrus.