Tallinna Linnavaraamet müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel mitmesugust kinnisvara.

Vanalinnas asuv Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6-6 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 14,3 m2, on enampakkumisel alghinnaga 31 700 eurot.

Kinnistu paikneb muinsuskaitsealal ja jääb Vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse. Müürivahe tn 19 // Sauna tn 6 hooviansambliga elamu on tunnistatud arhitektuurimälestiseks. Korter on halvas seisukorras, WC ja pesuruum puuduvad. Korteriomandis võib ehitus- ja remonditöid teostada ainult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna kirjaliku loa alusel.

Reisisadama piirkonnas on ühtse müügiobjektina alghinnaga 166 700 eurot enampakkumise Tuukri tn 1-1 ja Tuukri tn 1-2 korteriomandid.

Tuukri tn 1-1 korteriomandi reaalosaks on eluruum üldpinnaga 37,3 m2 ning Tuukri tn 1-2 korteriomandi reaalosaks eluruum üldpinnaga 49,3 m2. Krundile on kavandatud üks kuni 6‑korruseline äriruumidega ja kuni 8 korteriga elamu, detailplaneeringu põhijoonisel on Tuukri tn 1 kinnistul asuv hoone tähistatud lammutatavana. Kinnisasi paikneb sideehitise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis ning jääb vanalinna muinsuskaitseala vaatesektorisse.

Lasnamäe linnaosas asuv Kahu tn 4 kinnisasi on enampakkumisel alghinnaga 298 400 eurot. Hoonestatud, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistu pindala on 1233 m2. Kahu tn 4 kinnisasi paikneb surveseadme, elektripaigaldise ja sideehitise kaitsevööndis. Lasnamäe linnaosa üldplaneeringus on maatükil paiknev 1983. aastal kasutusele võetud kahekorruseline büroohoone märgitud väärtuslikuks ja säilitatavaks hooneks.

Põhja-Tallinna linnaosas asuv Puhangu tn 34-1 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 39,1 m2, on enampakkumisel alghinnaga 52 900 eurot. Alghinnaga 26 200 eurot on enampakkumisel Ketta tn 12-8 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 21 m2. Ketta tn 12 hoone – Vene-Balti laevatehase nooremteenistujate elamu – on tunnistatud kultuurimälestiseks.

Laevastiku tn 2a elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnisasi, mille pindala 781 m2, on enampakkumisel alghinnaga 52 350 eurot. Kinnisasi paikneb ranna või kalda piiranguvööndis. Laevastiku tänav jääb miljööväärtusega alale. Laevastiku tn 2a krundil paiknevad garaažid ja sanitaarsõlm. Kinnisasi ei ole ühendatud ega liitunud ühegi tehnovõrguga.

Enampakkumisel on ka Maardu linnas asuv Veeru tn 4-87 korteriomand, mille reaalosaks eluruum üldpinnaga 44,3 m2 ja alghind 42 000 eurot.