Pirita Linnaosa Valitsus teatab, et Lodjapuu tee 173, 177, 179 ja 181 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustav avalik arutelu toimub 19. märtsil 2019 kell 16.00 Pirita Linnaosa Valitsuses (Kloostri tee 6, tuba 123). Lahendusettepanekuga saab tutvuda igal tööpäeval 4.-19. märtsini 2019 linnaosavalitsuses (tuba 128).

Planeeritava ala suurus on 1,58 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Lodjapuu tee 181 kinnistust moodustada elamumaa, transpordimaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega krundid ning reformimata riigimaast naaberkinnistutega liidetavad elamumaa krundi osad ja määrata ehitusõigus pereelamute ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu autor on OÜ TT Arhitektuuribüroo ja huvitatud isik on AS Volex. Detailplaneeringu jooniste ja seletuskirjaga saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee.