Kinnisvaraturg on praegu väga aktiivne ning selle valguses on paljudele kinnisvarahuvilistele saanud selgeks, millist informatsiooni kodulaenu taotlemisel pangale esitama peab. Üheks selliseks infoallikaks, mida pank analüüsib, on viimase kuue kuu pangakonto väljavõte. Milline on panga jaoks ilus kuue kuu väljavõte, selgitab Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane.

„Pangakonto väljavõtte eesmärk on ennekõike aru saada, millised on inimese sissetulekud ja kohustused ning kas pärast kõikide kohustuste mahaarvamist jääb talle ka ootamatuteks kulutusteks mingi puhver alles,“ kirjeldas Rebane. Kuue kuu pangakonto väljavõtet vaadatakse just sellel põhjusel, et on võimalik näha kliendi finantskäitumise mustreid. „Selle perioodi jooksul on võimalik selgeks teha nii inimese kulude kui tuludega seotud harjumused, sealhulgas lisasissetulekud ja -kulud,“ selgitas ta.

Kuna pangad järgivad vastutustundliku laenamise põhimõtteid, siis kontrollitakse, et laenutaotleja näol poleks tegemist inimesega, kes võiks mõnel nähtaval põhjusel sattuda makseraskustesse ning ei suudaks õigeaegselt oma finantskohustusi täita. „Kindlasti on soovitatav hoiduda hasartmängudest, kuid see ei tähenda, et lotopiletite ostjad või sportmängudes panustajad koheselt eitava vastuse saaksid. Silma jäävad siiski vaid äärmuslikud käitumismustrid,“ lisas Rebane.

Samuti lükkab Rebane ümber üldlevinud arusaama, et pangakonto väljavõttel ei tohiks kajastuda töövahetus. „Töövahetus pole kindlasti välistav tegur: kui tegemist on näiteks tippspetsialistiga, kellele laekub pärast töövahetust samaväärne või kõrgem palgasumma, pole töövahetus kindlasti punane lipp,“ selgitas jaepanganduse juht.

Rebase sõnul tuleks igat taotlust ja selle esitanud inimest vaadata eraldi. „Pank vaatab kindlasti ka kliendi säästuvõimet, kuid ei saa eeldada, et 25- või 30-aastane inimene väga palju igakuiselt raha kõrvale paneks.“

Lisaks rõhutas Rebane, et kõige olulisem on, et kliendi sissetulek oleks regulaarne. „Ehkki pank maandab konto väljavõttega enda riske, on sellest olulisem maandada siiski kliendi enda riske. Mitte kellegi huvides pole, et klient jääks tulevikus laenu teenindamisega hätta,“ selgitas ta.