Maa-ameti geoportaalist saab nüüdsest iga soovija kogu Eesti hoonete kolmemõõtmelisi (3D) mudeleid oma arvutisse laadida. Tegemist on avaandmetega, mida võib kasutada igaüks, aga vastavalt litsentsilepingu (PDF) tingimustele.

Detailsete katustega 3D mudelid on valmistatud automaatse andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta.

3D andmed on saadaval kolmes laialt kasutatavas failivormingus: OGC CityGML, Esri GDB ja Wavefront OBJ. Ruumikuju on kõikides vormingutes identne, CityGML ja GDB sisaldavad lisaks ka atribuutinfot hoone tüübi, aadressi ja muude parameetrite kohta. Lisatud on ka hoone identifikaatorid Eesti topograafia andmekogus, ehitisregistris ja aadressiandmete infosüsteemis, mis hõlbustavad täiendava info küsimist nimetatud registritest. Andmeid saab alla laadida kas kõik korraga või omavalitsusüksuste kaupa.

Kesk ja Lootuse tänava nurk Tartus

Edaspidi on Maa-ametil plaanis lisada avaandmetena teisigi kolmemõõtmelisi andmekihte. Rohkem infot Maa-ameti 3D andmestike ja tulevikuplaanide kohta leiab Geoportaali Geo3D lehelt. 3D andmetega võib tutvuda ka Maa-ameti 3D kaardirakenduse vahendusel.

3D avaandmete publitseerimisel või levitamisel palume viidata andmete päritolule ja väljavõtte ajale (näiteks Hoonete ruumiandmed: Maa-amet 2021 või 06.05.2021).

Lisainfo: Hanno Kuus, geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist (hanno.kuus@maaamet.ee).