Keskkonnaamet tegi koos Maa-ametiga Looduskaitse kaardirakenduse kaudu kättesaadavaks teabe looduses liikumise piirangute kohta. Ka mobiiltelefonis töötav kaardirakendus kuvab nüüd lisakihina kaitsealade liikumispiiranguid, et inimesed teaksid nendega looduses liikudes arvestada.

„Lihtsalt mõistetav kaardirakendus muudab kaitse-eeskirjas kehtestatud liikumispiirangute info inimestele hõlpsalt kättesaadavaks ja vähendab teadmatusest tingitud häiringuid tundlikele liikidele,“ märkis Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Kaja Lotman.

Kaitstavatel aladel viibimine on üldiselt lubatud, erandiks on loodusreservaadid. Need on alad, mis hoitakse inimtegevusest puutumatuna ja seal viibimine on aastaringselt keelatud. Erandina on loodusreservaatides lubatud viibida vaid järelevalve ja päästetööde ning loodusobjekti valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud põhjustel. Täieliku liikumiskeeluga alad on kaardirakenduses tähistatud punase värviga.

Kollase värviga on kaardirakenduses sellised alad, kus kehtivad teatud ajal liikumispiirangud. „Vajadust sellise kaardirakenduse järele nägime tänavu kevadel, mil palju inimesi otsisid paiku, kus värskes õhus aega veeta ja külastasid kaitsealasid. Näiteks sihtkaitsevööndis kaitsealuste liikide elupaikades või kasvukohas ja rändlindude koondumispaikades ei tohi inimesed viibida nende liikide jaoks tundlikel aegadel,“ seletas Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Kaja Lotman. „Paljud inimesed ei tea ka seda, et kaitsealadel ei tohi suvalises kohas telkida. Seda võib teha vaid selleks ettenähtud kohtades või maavaldaja loal. Neisse piirkondadesse viivad teed on aga vabaks kasutamiseks,“ nentis ta.

Kaardirakendusse on lisatud ka piirangute kehtivusajad ja kehtivad erandid. Piiranguajal on neis paigus liikumiseks vaja taotleda Keskkonnaameti luba, seda saab teha Keskkonnaameti kodulehel.

Lisaks sisu uuendamisele muutus Maa-ameti geoportaalis ka Looduskaitse kaardirakenduse tehniline lahendus seoses X-GIS 2 kasutajaliidesele üleminekuga. Kõik Maa-ameti geoportaali Flash kaardirakendused lõpetavad aastavahetusel toimimise, seega on see samm lähemale Flash kasutajaliidesest loobumisele.