Maa-amet tegi kättesaadavaks 2018. aasta aeropildistamise alusel valminud värsked ortofotod. Nendega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse või WMS-teenuse vahendusel.

2018. aasta kevadiste ja suviste lendudega tehtud aerofotode alusel valminud värsked ortofotod on nüüd Maa-ameti geoportaalis kõigile nähtavad. Nendega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduse või avaliku WMS-teenuse vahendusel. Ortofotot näeb nii, kui minna viidatud kaardirakendusse ja valida vasakult menüüst ‘ortofoto’. Ortofotosid kasutatakse Eesti topokaardistuse alusmaterjalina, muudatuste kaardistamiseks, PRIA põllumajandustoetuste kontrolliks, situatsiooni kontrolliks, juriidilise tõendusmaterjalina, planeeringute alusena, metsade inventeerimiseks, keskkonnakaitselistel eesmärkidel jne.

Ortofotod on Eestimaa piires erineva ruumilise lahutusvõimega – tiheasustusaladel on see suurem ja hõredama asustusega aladel väiksem.

Uued ortofotod ulatuse ja ruumilise lahutusvõime järgi (märkimata alade puhul on ortofotod aastast 2017):

180731 Maa-amet lisas geoportaali 2018. aasta ortofotod 1

Ülevaatekaart uute fotode ulatuse kohta:

180731 Maa-amet lisas geoportaali 2018. aasta ortofotod 2

https://www.maaamet.ee/et/uudised/maa-amet-lisas-geoportaali-2018-aasta-ortofotod