Vabariigi Valitsus eraldas Maa-ametile reservist 1 miljon eurot looduskaitseliste piirangutega maade riigile ostuks. Selle eest saab eeldatavalt osta 30 kaitsealust kinnistut kogupindalaga üle 230 hektari.

Looduskaitseliste piirangutega maa ostab riik vastavalt looduskaitseseadusele juhul, kui omaniku jaoks on maa kasutamine looduskaitse tõttu oluliselt piiratud. Riik ostab kinnisasja vastavalt selle turuväärtusele. Kinnisasja riigipoolne ost otsustatakse omanike esitatud avalduste laekumise järjekorra alusel.

Seisuga 1.05.2016 on omandamise järjekorras 184 avaldust kaitsealuse maa riigile omandamiseks kogumaksumusega ligi 15,3 miljonit eurot. Järjekorra alguses olevad kinnistud on menetluses juba 2007. aastast. Sedavõrd pikk ooteaeg tekitab maaomanikes õigustatult suurt pahameelt ega ole nende suhtes õiglane. On oluline, et riik täidaks võetud kohustused mõistliku aja jooksul.

Maa-ametil on jõudlust omandada umbes 80 kaitsealust kinnistut aastas. Tänavu on otsustatud 20 kinnistu omandamine koguväärtusega 0,82 miljonit eurot. Eraldatud 1 miljoni eest saab riik eeldatavalt omandada veel 30 kinnistut, millega saaksid lahendatud 2008. ja 2009. a esitatud avaldused.