Maa-amet kuulutas 2020. aasta jaanuarist maini välja 667 oksjonit riigimaa müümiseks või rendile andmiseks, neist 78% olid edukad.

Tänavu viie kuu jooksul oli müügis 412 kinnisasja, neist leidis ostja 297. Riik andis rendile 255 kinnisasja, neist leidis rentniku 221.

Alates aprillist kolisid avalikud enampakkumised elektroonilisse oksjonikeskkonda https://riigimaaoksjon.ee

Uues keskkonnas on Maa-amet korraldanud 368 oksjonit, neist 272 kinnisasja müümiseks ja 96 rendile andmiseks. Võrreldes esimeses kvartalis toimunud kirjalike enampakkumistega on elektroonilises keskkonnas toimunud oksjonitel nii edukus kui ka alghinna tõus olnud mõnevõrra madalam. Aasta alguses toimunud kirjalikel müügioksjonitel esitati pakkumisi 76%-le müüki pandud üksustest ja hind tõusis enampakkumisel keskmiselt 29% alghinnast. Kirjalikel rendioksjonitel esitati pakkumisi 81% kinnisasjadest ja hind tõusis keskmiselt 67% alghinnast. Elektroonilistel oksjonitel olid vastavad tulemused järgmised: müügioksjonite edukus 64% ja hinnatõus 26% ning rendioksjonite edukus 69% ja hinnatõus 43% alghinnast.

„Eriolukord ja ennustused saabuvast majanduslangusest võivad olla üks põhjus, miks huvi riigimaa ostu või rendi vastu aprillis ja mais langes. Teine põhjus võib olla see, et kõik riigimaa ostmisest või rentimisest huvitatud inimesed pole veel harjunud elektroonilises keskkonnas toimetama,“ selgitas Maa-ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro. Vooro lisas, et Maa-amet julgustab kõiki uue oksjonikeskkonnaga tutvuma. „Kui elektroonilisel oksjonil tekib mistahes küsimus või tõrge, siis soovitame kindlasti kohe julgelt ühendust võtta oksjonikeskkonnas või Maa-ameti kodulehel avaldatud oksjoniteates märgitud telefonidel. Kogemus näitab, et elektroonilisel oksjonil osalemisega saavad väikese abistamise toel hakkama kõik osaleda soovijad,“ julgustas ta.

Maa-amet annab avalikel oksjonitel rendile riigile kuuluvat põllumaad ning müüb riigile mittevajalikku maad. Oksjonitest saavad osa võtta kõik riigimaa ostmisest või rentimisest huvitatud isikud. Vaata https://riigimaaoksjon.ee